Amerikansk senator kräver att riskerna med 5G utreds

publicerad 5 december 2018

Den amerikanske senatorn Richard Blumenthal kräver att hälsofarorna med 5G utreds innan 5G rullas ut i USA. Senatorn konstaterar på en presskonferens den 3 december 2018 att fakta är att hälsofarorna med 5G:s nya och betydligt starkare strålning inte har studerats och är okända idag.

5G-utbyggnaden kommer att kräva 300,000 nya antenner över hela USA. 5G använder högre frekvenser och sänder starkare strålning.

– Fakta är att hälsofarorna är okända och har inte studerats. Därför har jag skrivit till FCC (amerikansk myndighet som ansvarar för frågan om säkerhet inom området) och begärt att få fakta om vilka studier som visar att 5G är säkert, sade Blumenthal.

Senatorn har tillsammans med kongressledamoten Anna G. Eshoo begärt att få del av FCC:s säkerhetsbedömning samt lista över studier som ligger till grund för densamma. De vill även få en lista av FCC på de senaste studierna som studerat hälsoeffekter av de högre frekvenser och moduleringar som kommer att användas av 5G-nätverken.

De konstaterar samtidigt i skrivelsen att gällande regelverk för trådlös teknik fastställdes 1996 och har inte anpassats efter ny teknik samt att den senaste statligt finansierade studien NTP visade att strålningen orsakar cancer i djurförsök efter exponering för 2G:s och 3G:s strålning.

Hälsa och säkerhet måste utredas först

Senatorn sade under presskonferensen att hälsorisker och säkerhet måste utredas först.

– Därför kommer jag att fortsätta att ställa frågor. Vi behöver fakta och bevis. Jag kommer att kräva forskning innan vi ser hundratusentals 5G-antenner över hela landet. Strålningen kommer att bli högre.

Med på presskonferensen fanns även vetenskapsjournalisten Blake Lewitt som under flera decennier bevakat och skrivit om frågan om hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Hon påpekade att 5G inte är säkert enligt insatta forskare och vetenskapsmän samt att de millimetervågor som industrin avser använda för 5G tidigare använts som militära vapen. En stor mängd tillgänglig forskning om hälso- och miljöpåverkan därför är hemligstämplad.

5G hot mot miljön

Vidare pekade Blake Lewitt på att 5G inte enbart är högre frekvens och starkare strålning, den har också en komplicerad modulation vilket kan förvärra de skadliga effekterna.

5G är inte bara ett hot mot människorna. 5G utgör ett hot mot alla levande varelser och insekter kan vara särskilt känsliga. Gällande gränsvärden har enbart utgått från uppvärmningseffekter på en vuxen amerikansk militär och tar inte hänsyn till effekter på miljön.

– Vi är inte ensamma på den här planeten. Andra varelser räknas också, sade hon.

5G har inte heller utretts i Sverige. Varken regeringen eller Strålsäkerhetsmyndigheten har utrett riskerna. Ändå avser man lansera 5G i Umeå från och med 2019.

 

Källa: StrålskyddsstiftelsenLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!