Intervju med cancerdrabbad polis om Rakel-systemet

Roger i Trelleborg är en av många poliser som drabbats av allvarliga hälsoproblem, som efter vad de bedömer orsakats av mobilstrålning ifrån det nya Rakel-systemet, som används i arbetet. 15-20 procent av alla poliser i yttre tjänst, där Rakel-systemet används, här har allvarliga sömnstörningar, berättar Roger som själv fick en hjärntumör en tid efter att systemet infördes. Hör NyD:s unika radiointervju.

publicerad 16 april 2013
- av Per Nordin
Roger arbetade som befäl i yttre tjänst, men fick sluta när Rakel-systemet infördes

Lyssna på den 22 minuter långa intervjun:

Radioinslaget kan också laddas ned här.

Roger Carlström har arbetat som polis i över 20 år. Han har arbetat i stressiga miljöer, i dåligt väder och under tuffa arbetstider. Men i direkt samband med att Polisen bytte sitt radiokommunikationssystem till det nya digitala Rakel-systemet fick han hudutslag, sömnstörningar och en tid därefter en hjärntumör. Han fick lämna sitt uppdrag som befäl i yttre tjänst och så snart han kom bort ifrån den mobila utrustningen till inre tjänst försvann hudrodnaden och sömnproblemen.

Roger själv är övertygad om att strålningen ifrån radiosystemets utrustning, som är likvärdig den ifrån mobiltelefoner men med betydligt högre effekt, är hälsoskadlig. Han fick stöd ifrån Polisförbundet och sina närmsta chefer. Roger vittnar om ett växande problem inom alla blåljusmyndigheter som använder det högstrålande radiosystemet. Mellan 15-20 procent av alla poliser i yttre tjänst i Rogers distrikt har allvarliga sömnstörningar och läkarna skriver ut sömnmedel åt dem som åtgärd.

Polisförbundet satte press på Rikspolisstyrelsen. Det ledde till att Arbetsmiljöverket skulle utföra mätningar på systemet, men av okänd anledning blev mätningarna inställda. Polisförbundet gav sig inte utan tog hjälp av forskare ifrån Kungliga Tekniska Högskolan med mätningarna som visade att Rakel-systemet flerfaldigt överskred de rekommenderade gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten fastslagit.

Roger blev opererad för hjärntumören han tror orsakades av strålningen ifrån radioutrustningen
Roger blev opererad för hjärntumören han tror orsakades av strålningen ifrån radioutrustningen

Men Arbetsmiljöverkets gränsvärden för vad som man på en arbetsplats skall få lov att utstå ligger på en nivå som är fem gånger så hög som Strålsäkerhetsmyndighetens maxvärden.

När man arbetar skall man tåla fem gånger så kraftig strålning som när man går ifrån arbetet. Det finns ingen logik i det, säger Roger.

Radion bärs bredvid huvudet varje arbetsdag
Radion bärs bredvid huvudet varje arbetsdag

I Sverige handlar det om runt 50 000 människor som använder Rakel-systemet i sitt dagliga arbete. Det handlar om allt ifrån polis, tull, militär, kustbevakning och kriminalvård till kommuner.

På frågan om varför han tror att inget görs svarar han att ekonomin spelar en stor roll.

Det står miljardbelopp på spel. Systemet är fortfarande inte helt färdigutbyggt och man har redan spenderat ofantliga summor. Skulle riskerna bli kända handlar det om betydande inkomstbortfall för både staten och privata bolag. Tittar man dessutom på många studier som tyder på att det skulle vara ofarligt med mobilstrålningen så är de ofta helt eller delvis finansierade av telekomindustrin själv.

Roger drar paralleller till asbets-debatten på 70-talet, där det dröjde lång tid innan man såg och erkände de långsiktiga hälsoskadorna, för att först 1982 införa ett totalförbud.

Det här är allvarligt. Våra myndigheter leker med medborgarnas liv när de låter ekonomiska intressen gå före.

Roger tror bara att vi sett början av ett snabbt växande problem.

Mitt fall är bara toppen på ett isberg. Jag tror att vi kommer att se en epidemi av strålningsskador i framtiden. Titta bara på hur många barn som använder surfplattor.

Roger vill tipsa kollegor som går in i en graviditet att begära inre tjänstgöring.

Det finns dokumentation på att inträngningsdjupet ifrån mobilutrustningen är så stort att det når rakt in till fostret.

Roger uppmärksammar oss på en rapport från 2005 av Igor Belyaev från Stockholms Universitet. På sidan 8 visas studier på genetiska effekter av signaler från mobilkommunikation uppdelade efter finansiering av telekomindustrin eller på annat sätt. På sidan 32 visas bilder på brott i DNA-strängar 30 minuter efter 3G-bestrålning.

 

Nya Dagbladet har intervjuat några andra poliser om deras erfarenheter kring Rakel-systemet och vad de hört om fallet med sin kollega Carlström.

Andreas Eriksson, yttre befäl i Halland:
“Kollegan R. Carlström känner jag inte till eller att han drabbats av något så elakt som en hjärntumör. Det är ju bedrövligt oavsett vem det drabbar. Världen är inte rättvis… att hans sjukdom skulle vara relaterad till användandet av Rakel visste jag inte heller. Tills dess att jag ser en utförlig analys som utesluter alla andra tänkbara förklaringar, väljer jag att ställa mig tveksam till att Rakel skulle vara den enda tänkbara möjligheten till att kollegan drabbats av denna sjukdom. Utredningen får visa om Carlström har rätt eller inte.
 
Personligen har jag aldrig upplevt några fysiska eller psykiska symtom som jag kopplat till användandet av Rakel-systemet. Att man som polisman i yttre tjänst får problem med sömnen, upplever trötthet, ryggbesvär, magbesvär, osv, tillhör delvis yrket (läs, oregelbundet 3-skiftes jobb och vårat tidsavtal, som bara kan betraktas som ett dåligt skämt) och är inte nödvändigtvis kopplat till strålning från radiosystemet. Har väldigt svårt att se kopplingen till Rakel, med den information jag fått mig till livs om radiosystemet.
 
Jag använder Rakel utifrån de förutsättningar min arbetsgivare instruerar mig att göra. Jag har tagit del av L.O Strömberg från Kungliga Tekniska Högskolans kommentarer (utskickat av Polisförbundet) kring Rakel och strålvärden. Känner mig trygg i att den information som finns kring radiosystemet Rakel är omfattande, väl dokumenterat från oberoende källor och att både facket och arbetsgivaren tar frågan på allvar. Personligen känner jag ingen oro för att Rakel kommer göra mig sjuk. Vi hanterar dagligen mycket farliga situationer och tar svåra beslut med väldigt lite information i botten. Där väger jag inte in huruvida jag ska trycka på sändknappen på min radiostation eller inte. Myndigheten har varit väldigt öppen med strålvärden på Rakel och skillnaden mellan det nuvarande och det gamla 70-systemet ända sedan införandet. Jag utgår ifrån att min arbetsgivare är uppriktig och ärlig.”

Angelica Jonsson, polis i yttre tjänst i Halland
“Väldigt tråkigt att höra att en kollega har fått en hjärntumör. Cancer är en fruktansvärd sjukdom. Att kollegan fått en hjärntumör för att vi använder Rakel i vårt dagliga arbete är inget jag kan säga något om, det får utredningen visa. Man undrar om det är fler som drabbats av hjärntumörer som jobbar med Rakel. Jag själv har inga symtom. Att poliser har sömnsvårigheter, ryggbesvär mm beror nog till en stor del av arbetstider och den belastning man bär runt på varje pass. Jag är inte orolig för att använda mig av Rakel som radiosystem.”

 

Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

RAKEL (akronym för RadioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett mobilsystem för säkerhetsorganisationerna och räddningstjänsten i Sverige, främst polis, räddningstjänst, ambulansverksamhet och kommunal/statlig krisberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ansvarar för driften av RAKEL. som togs i drift mellan 2006 och 2010.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!