Förhöjda magnetfält ökar risken för Alzheimers, ALS och missfall

publicerad 9 mars 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Två nya analyser av den samlade epidemiologiska forskningen visar att exponering av förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält i arbetet ökar risken för ALS och Alzheimers. En ny stor amerikansk undersökning visar dessutom att förhöjda magnetfält ökar risken för missfall.

Gällande gränsvärde i Sverige är 800 gånger högre än de nivåer vid vilka missfallsrisk observerats.

ALS
En ny analys (så kallad metastudie) av all epidemiologisk forskning (20 studier) om risk för ALS på grund av förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet publicerades i januari 2018. Studiens huvudförfattare är Anke Huss, som också är medlem i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp.

Risken för ALS på grund av förhöjda magnetfält på arbetsplatsen är +14%. För de som är verksamma inom elektriska yrken är risken förhöjd med 41%. Högsta risken sågs i de studier som tagit hänsyn till den sammanlagda totala exponeringen för lågfrekventa magnetfält (+89%).

Alzheimers
Nya analyser om risken för Alzheimers på grund av exponering för magnetfält i arbetet publicerades i december 2017. Sammantaget visar de 20 studierna att exponering förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet ökar risken för Alzheimers med 63%. En av medförfattarna till studien är Martin Röösli, medlem i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp.

Missfall
Amerikanska forskare publicerade i december 2017 resultatet av en studie om risk för missfall på grund av exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält. 913 gravida kvinnor ingick i studien. Exponeringen kartlades för varje kvinna som fick bära personliga mätare. Resultatet visade att kvinnor med förhöjd exponering (mer än 0,25 mikroTesla) hade 2,7 gånger ökad risk att få missfall, jämfört med de kvinnor som hade lägre exponering (mindre än 0,25 mikroTesla).

Sambandet sågs genomgående oavsett vilken källa som var orsaken till den förhöjda exponeringen för magnetfält. Forskarna noterar att resultatet även stöds av fyra andra studier publicerade under de senaste 15 åren som också redovisar ökad risk för missfall pga förhöjd exponering för magnetfält. De konstaterar också att styrkan med deras undersökning är faktiska mätningar. De studier som baserats på avstånd eller skattningar av exponering får generellt sett ett resultat som undervärderar risken.

Risk för missfall 800 gånger under gränsvärdet
Att exponering över 0,25 mikroTesla leder till ökad missfallsrisk visar ännu en gång att gällande gränsvärde eller ”referensvärdet” är otillräckligt. Referensvärdet är rekommenderat av Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket och utgår från en bedömning av den tyska organisationen ICNIRP. ”Referensvärdet” är 800 gånger högre, 200 mikroTesla.

Gränsvärdet skyddar endast mot omedelbara effekter i form av nervretningar eller elektriska strömmar i kroppen. Det omfattar inte effekter av längre tids exponering, exempelvis cancerrisker eller risk för ALS, Alzheimers, missfall.

 

Referenser:
1. Occupational exposure to extremely low-frequency magnetic fields and the risk of ALS: A systematic review and meta-analysis; Huss et al. 2018
2. Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and risk of Alzheimer disease: A systematic review and meta-analysis; Jalilian et al. 2017
3. Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study; De Kun-Li et al. 2017

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!