Strålsäkerhetsmyndigheten: Slutförvar i Forsmark

publicerad 29 januari 2016
Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun, Uppsala län

Ur strålsäkerhetssynpunkt är Forsmark utanför Östhammar den lämpligaste platsen för slutförvar av använt kärnbränsle enligt preliminära resultat från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Forsmark till skillnad från Laxemar utanför Oskarshamn som också undersökts, har begränsad sprickbildning i berggrunden och små grundvattenflöden, allt enligt SSM.

Mark- och miljödomstolen och regeringen avgör om slutförvaret av kärnavfallet hamnar i Forsmark.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!