Inrikes

Myndighet som ska skydda allmänheten stänger ner telefontjänst

Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag att kartlägga risker med mobil- och andra former av strålning har nu valt att stänga ned sin telefontjänst. Allmänheten kan inte längre ringa och ställa frågor till den skattefinansierade myndigheten som menar att “hat och hot” är anledningen till att de inte längre kan svara i telefon.

Oroliga svenskar kommer inte länga kunna vända sig till myndigheten för att få svar från experter på området. Kommunikationschefen Andreas von Schmalensee säger till SVT att det inte längre är möjligt att ha kvar tjänsten.
– Det har förekommit hot mot våra medarbetare och det har varit tillräckligt allvarligt för att de inte ska behöva svara i telefon. Det är utifrån en arbetsmiljö- och säkerhetsaspekt.

Detta trots att tjänsten varit mycket populär och välanvänd. Enligt SVT ska det vara personer kritiska till 5G som man menar varit hotfulla och velat påverka myndighetens riskbedömningar, i övrigt vill man inte gå in i detalj på hur hoten har sett ut.

Det framgår inte heller om det kommer öppnas upp någon ny möjlighet för allmänheten att kommunicera med myndigheten om farhågor och rekommendationer kopplade till strålning.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!