Socialstyrelsens chef missköter jäv

Svenska Dagbladet har i en serie artiklar rapporterat om jäv bland experter på Socialstyrelsen om vaccinbeslut. Flera av experterna hade tydliga finansiella relationer till vaccinindustrin. Socialstyrelsens chef, Lars-Erik Holm uttrycker sin förvåning och upprördhet över experternas jäv i en intervju med SVD.

publicerad 23 januari 2013
Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Foto: Ann-Soft Rosenkvist
Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Han reagerar mot att inga jävsbeslut tycks finnas med i de arkiverade dokumenten, det vill säga hur de ansvariga bedömer jävsituationen för respektive experter och hur detta eventuellt ska hanteras.

– Sådana beslut ska alltid tas och de ska redovisas öppet, säger han.

Men jäv är något som Holm även tidigare har förbisett. I sin tidigare roll som generaldirektör för Strålskyddsinstitutet, SSI (nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten SSM), utsåg Holm personligen uppenbart jäviga experter som skulle vägleda honom i myndighetens inställning till risker med mobilstrålning.

Han beställde dessutom personligen en rapport om utvärdering av hjärntumörrisker från experter vid ett amerikanskt privat konsultbolag för 100 000 kronor, trots att de också var jäviga. De hade själva deltagit i en dansk undersökning, finansierad av konsultbolaget och mobilindustrin som påstods visa att det inte fanns några risker för hjärntumörer.

Den danska studien från 2001 beskrevs i ett pressmeddelande från SSI som ”välgjord” och utvärderingen uppgavs ge ett ”betryggande” besked. Till Svenska Dagbladet uttryckte Holm tillfredställelse över att den ”tungt vägande analysen” överensstämde med myndighetens egna bedömningar av riskerna.

Varken i konsultbolagets utvärdering eller i SSI:s pressmeddelande framhölls att den danska undersökningen hade uteslutit 200 000 av de allra tyngsta användarna. Därför hade den sågats av andra forskare för att inte säga någonting alls om riskerna. Inte heller framhölls kopplingen till mobilindustrin.

Lars-Erik Holm tillsatte också en expertgrupp år 2002 som varje år skulle utvärdera forskningen om mobiltelefonins hälsorisker. De flesta av experterna hade uppenbara bindningar till industrin. En majoritet av experterna var dessutom medlemmar i ICNIRP som ligger bakom gällande gränsvärden för mobilstrålning.

När Holm lämnade SSI för Socialstyrelsen 2008 fortsätter han att anlita samma jäviga experter.

I Miljöhälsorapporten 2009 får Anders Ahlbom och hans kollega Maria Feychting bedöma strålningsriskerna utan att jäv redovisas för mottagarna av rapporten. Tre månader efter att Holm tillträtt gav Socialstyrelsen ut ett meddelandeblad om hälsorisker med mobilmaster och annan trådlös teknik där hälsoriskerna avfärdades. Skrivelsen hänvisade till de tidigare expertutredningarna från SSI. Enligt den nybildade Strålskyddsstiftelsens källor med insyn i Socialstyrelsen är det Holm personligen som beslutar om hur Socialstyrelsen ska förhålla sig till hälsorisker med strålningen.

Slarvet med jäv kan få allvarliga konsekvenser för demokrati, ekonomi och hälsa. Exempelvis har de senaste vaccinaffärerna rört miljardbelopp och då kan mycket av naturliga skäl stå på spel.

 

Hans Sternlycke
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.