Socialstyrelsens chef missköter jäv

Svenska Dagbladet har i en serie artiklar rapporterat om jäv bland experter på Socialstyrelsen om vaccinbeslut. Flera av experterna hade tydliga finansiella relationer till vaccinindustrin. Socialstyrelsens chef, Lars-Erik Holm uttrycker sin förvåning och upprördhet över experternas jäv i en intervju med SVD.

publicerad 23 januari 2013
Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Foto: Ann-Soft Rosenkvist
Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Han reagerar mot att inga jävsbeslut tycks finnas med i de arkiverade dokumenten, det vill säga hur de ansvariga bedömer jävsituationen för respektive experter och hur detta eventuellt ska hanteras.

– Sådana beslut ska alltid tas och de ska redovisas öppet, säger han.

Men jäv är något som Holm även tidigare har förbisett. I sin tidigare roll som generaldirektör för Strålskyddsinstitutet, SSI (nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten SSM), utsåg Holm personligen uppenbart jäviga experter som skulle vägleda honom i myndighetens inställning till risker med mobilstrålning.
Han beställde dessutom personligen en rapport om utvärdering av hjärntumörrisker från experter vid ett amerikanskt privat konsultbolag för 100 000 kronor, trots att de också var jäviga. De hade själva deltagit i en dansk undersökning, finansierad av konsultbolaget och mobilindustrin som påstods visa att det inte fanns några…


 


Liknande artiklar: