IS
Veckans teckningVilka terrorister är det vi talar om?

KrönikorHans Myrebro lyfter i denna krönika fram den förödelse som främst de moderna västallierade lagt bakom sig i Mellanöstern och undrar vilka terrorister det är man ska tala om.