IT/Övervakning

Steget efter


Kritiserade 5G-utbyggnaden

IT/Övervakning "Varnar" för att svenska företag i Kina kan drabbas mycket negativt och uppmanar Sverige att korrigera sitt "felaktiga beslut".


IT/Övervakning Telekomjättarna bedöms ha nära kopplingar till den kinesiska regimen och kan hota Sveriges säkerhet.


Diogo Duarte/CC BY-SA 2.0

“5G ett experiment med okända faror”

Debatt Nürnbergöverenskommelsen förbjuder experiment på människor och borde omöjliggöra användningen av 5G. Det skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.