5GDiogo Duarte/CC BY-SA 2.0

“5G ett experiment med okända faror”

DebattNürnbergöverenskommelsen förbjuder experiment på människor och borde omöjliggöra användningen av 5G. Det skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.