“EU-kommissionen vill tvinga fram snabb utbyggnad av farlig 5G-teknik”

EU-kommissionens nya förslag ska främja ytterligare utbyggnad av 5G-basstationer vilket kommer att innebära en explosion av ny millimetervågsteknik som är helt otestad gällande påverkan på människors hälsa och miljö. Det skriver Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

publicerad 21 oktober 2023

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I februari lade EU-kommissionen fram ett förslag till förordning som kallas Gigabit Infrastructure Act (GIA). En förordning är bindande för medlemsstaterna att följa. Avsikten som uppges är att ”underlätta och snabba på” utbyggnaden av 5G Steg 2. Det innebär millimetervågor som sänds från tätt uppsatta antenner, placerade exempelvis på lyktstolpar, trafikskyltar och liknande. Förslaget innebär att telekomoperatörerna snabbt ska garanteras tillträde till all offentlig infrastruktur för att sätta upp sin högstrålande utrustning. Syftet skulle vara att nå ännu högre trådlösa överföringshastigheter som nästan ingen människa efterfrågar.

En gåva till 5G-företagen

Förslaget framstår som en gåva till de storföretag som gynnas av att få denna gräddfil serverad. Det handlar främst om de företag som levererar utrustning för 5G, liksom Ericsson som är världsledande på 5G-utrustning. Företaget är beroende av att ständigt sälja in ny teknik för att bibehålla sin höga omsättning och högt ställda vinstkrav. Om den nya generationen mobiltelefoni inte blir en framgång, går Ericsson i konkurs. Så lät det inför utbyggnaden av 3G, så lät det inför utbyggnaden av 4G och så måste det bli med 5G och sedan 6G osv. Konsekvensen blir en ständig spiral av mer strålning.

Samtidigt tiger hälso- och strålskyddsansvariga myndigheter om ett ständigt inflöde om rapporterade skador och ohälsa till följd av den ökande strålningen de nås av. De blundar även för den ökande högen av vetenskapliga bevis för skadligheten och hävdar istället att bevisen för skador inte skulle ha setts eller är otillräckliga. Hundratals forskare har under många år nu varnat allt intensivare för allvarliga konsekvenser och att människorna och miljön måste skyddas (se www.5gappeal.eu).

Ericssons och andra telekombolags behov har under lång tid fått företräde framför omtanken om människors hälsa och miljön.

Ingen säkerhetstestning

3G byggdes ut utan föregående säkerhetstestning, 4G likaså. Inga säkerhetstester fanns heller för 5G som byggts ut sedan 2020 och sänder mikrovågor vid 3,5 GHz. Det fanns inga studier alls på hälsoeffekter när man började tvångsexponera människor för 5G-strålning i bostäder och skolor år 2020.

Jag har sedan 20 år tillbaka dokumenterat hur människor skadas av den trådlösa tekniken. Jag har också med hjälp av mätare kunnat konstatera hur strålningen under dessa 20 år ökat explosionsartat i framförallt städerna. Det handlar om en ökning på 100-1000 gånger och den i särklass största ökningen står 5G vid 3,5 GHz för i kombination med 4G+.

Fyra första 5G-studier visar skador

Tillsammans med forskaren Lennart Hardell har jag genomfört och publicerat de fyra första fallstudierna på hälsoeffekter av strålning från 5G-basstationer i världen. Samtliga visar att människors hälsa skadas av 5G och att 5G leder till en dramatisk ökning av strålning. Alla dessa studerade personer utvecklade olika symptom som sedan 50 år tillbaka beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av mikrovågsstrålning (sömnsvårigheter, huvudvärk, hjärtbesvär, onormal trötthet exempelvis). Dessa alarmerande resultat borde leda till att utbyggnaden stoppas. Men istället vill de styrande underlätta och snabba på införandet av ännu mer potentiellt mycket skadlig teknik.

Därmed blir svenska folket ofrivilliga deltagare i ett gigantiskt farligt påtvingat experiment. Telekombolagen och myndigheterna som ger tekniken grönt ljus har aldrig ålagts att visa att tekniken är säker. I stället placeras bevisbördan felaktigt på de människor som skadas och när bevisen läggs fram möts de med en fnysning.

5G har redan skadat många

Hur har vi kunnat hamna i detta systemfel? Hur har vi fått passiva myndigheter som så flagrant sviker sina uppdrag att skydda människor mot skadlig strålning? Som ursäktar bristen på säkerhetstester med påståendet att ”det går aldrig att visa att något är ofarligt”? Som ger grönt ljus åt ny farlig teknik samtidigt som man gissar att den inte är skadlig?

Ett demokratiskt samhälle måste säkerställa att människor och miljö inte skadas av påtvingad exponering för ökande och nya former av strålning som människor aldrig tidigare i historien exponerats för. 5G har redan skadat alltför många och massexperimentet måste stoppas nu.

 

Mona Nilsson,
Strålskyddsstiftelsen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!