Tidigare Microsoft-chefen: 5G kan vara farligt

Kritiserade 5G-utbyggnaden

publicerad 15 april 2021
- av Markus Andersson
Frank Clegg är orolig för 5G-teknologins långsiktiga effekter.

Frank Clegg har en bakgrund hos IBM och var tidigare ordförande för Microsoft Canada. Nu engagerar han sig istället för säker teknologi i Canadians For Safe Technology och varnar för att hälsoriskerna med 5G-teknologin kan vara mycket stora och att människor riskerar att bli svårt sjuka av den medföljande strålningen.

– I min karriär har jag sett vilka oerhörda vinster som kan göras med teknik men jag har också sett de potentiella skador som kan orsakas när teknik inte implementeras på rätt sätt. Jag tror att vår nuvarande implementering av trådlös teknologi är osäker, konstaterar han.

– Jag är särskilt oroad över den pågående implementeringen av trådlös 5G-teknologi och ju mer jag undersöker och ju fler experter jag pratar mer desto mer orolig blir jag.

Även om det finns fördelar som exempelvis snabbare nedladdning så menar Clegg att teknologin är potentiellt skadlig och påpekar att över 240 forskare och läkare formellt har skrivit till FN, dess medlemsorganisationer och Världshälsoorganisationen där de uttryckt sin oro över 5G-teknologin och hur denna kan påverka känsliga individer – exempelvis barn, gravida och känslig natur.

Clegg noterar också att flera amerikanska kommuner och lokala myndigheter bett amerikanska Federal Communications Commission att noggrant undersöka 5G-teknologin och dess potentiella skadeverkningar.

– 5G-teknologin har inte testats. Jag känner inte till en enda studie där det framkommer att 5G är säkert. 5G precis som all annan trådlös teknologi ger ifrån sig elektromagnetisk strålning som absorberas i den mänskliga kroppen.

Clegg menar vidare att de millimeter-vågor som används i 5G-teknologin också används av polis och militär för att skingra folkmassor och där ska ge en smärtsam reaktion i huden.

– Vi har ingen aning om hur den mänskliga hälsan kommer att påverkas om denna teknologi används och vi utsätts för den 24 timmar om dygnet.

Den tidigare Microsoft-toppen
menar vidare att det är väl belagt att trådlös teknologi har en rad negativa hälsoeffekter i form av insomnia, huvudvärk, trötthet, hjärtrytmproblem, infertilitet, tinnitus, diabetes, cancer och permanenta DNA-skador.

– Den psykiska hälsan påverkas också med ökad ångest, depression, ADD/ADHD, autism, humörsvängningar och emotionell instabilitet.

Han menar att alla dessa hälsoproblem har ökat exceptionellt mycket under de senaste 30 åren i takt med att vi har infört mer och mer trådlös teknologi och att det även förekommer hjärnskador som man misstänker kan kopplas till strålningen.

Clegg varnar för att telekomindustrin som han själv har en bakgrund hos har över 500 lobbyister som arbetar aktivt för att övertala politiker och andra makthavare att acceptera teknologin och införa den så snart som möjligt – delvis eftersom det finns enorma summor pengar att tjäna på att vara först.

Att fler inte har satt ner foten och sagt nej eller krävt att hälsoeffekterna utreds mer noggrant menar Clegg beror på okunskap och att det kan vara komplext att sätta sig in i ämnet – något han ändå uppmanar alla att göra.

– Idag utsätts vi för betydlig strålning i våra hem, i våra företag, i våra skolor och i de flesta offentliga miljöer där vi vistas
, konstaterar han och påpekar att det år 2030 kommer finnas över 500 miljarder trådlösa enheter i världen – motsvarande 60 enheter per person idag.

 

Clegg varnar uttryckligen för utvecklingen och poängterar att vi inte förstår teknologin och dess långsiktiga effekter, därför bör utvecklingen av 5G bromsas och pengar och resurser bör istället läggas på att undersöka hälsoeffekterna – men också på att undersöka om det finns säkrare alternativ.

Han uppmanar allmänheten att ta upp frågan med lokala lagstiftare, kontakta företagen och media och helt enkelt göra sina röster hörda om de potentiella riskerna med en teknologi som kan komma att påverka hela mänskligheten mycket negativt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!