Extrem strålning på Skeppsbron i Stockholm

publicerad 16 januari 2022
- av Mona Nilsson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


2 648 000 mikrowatt per kvadratmeter i maxvärde uppmättes som mest på Skeppsbron i januari 2019 från basstationer för 4G och 5G – extrema värden som väcker oro hos forskare.

Resultaten publicerades den 4 januari 2022 i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research, av mätningar genomförda den 14 januari 2019 av en forskargrupp runt cancerläkaren Lennart Hardell. Dessa visar på mycket intensiv strålning från lågt placerade basstationer på Skeppsbron i Stockholm.

Hardell med kollegor konstaterar att det står klart att strålningen ökat mycket och snabbt under senare år. De noterar även att Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare uppmätt höga nivåer just på Skeppsbron, som mest 690 000 μW/m2 i maxvärde.

En möjlig förklaring till de extremt höga strålningsnivåerna är att de aktuella basstationerna redan då var uppgraderade med ny utrustning för 4G och 5G.

Forskarna understryker att den aktuella nivån av strålning som människor som vistas längre tider i området exponeras for, utsätts för allvarliga hälsorisker. Italienska forskare har observerat förhöjd risk för hjärntumör och hjärttumör i djurförsök vid nivåer som är endast något högre än de som nu uppmättes. Upprepade undersökningar har visat förekomst vid avsevärt lägre strålningsnivåer än de som uppmätts omkring Skeppsbron, påpekar Hardell i artikeln.

Trots att mikrovågsstrålningen från basstationer för 4G och 5G innebär allvarliga hälsorisker kräver inte nuvarande lagstiftning godkännande från närboende vid installation av basstationer på befintliga fastigheter.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen

Fakta om mätningarna

Forskarna räknade sammanlagt 15 basstationsantenner som finns längs med Skeppsbron, samtliga placerade på mycket låg höjd nära där människor vistas.

Basstationerna som orsakade den höga strålningen är lågt placerade på de låga byggnader som inhyser caféer och restauranger längs bron.

Mycket hög strålning uppmättes generellt nära basstationerna men de allra högsta nivåerna fanns på andra sidan gatan på 26 meters avstånd i antennriktningen. Fortfarande 250 meter från basstationerna var nivåerna mycket höga även om strålningen avtog med avståndet.

Mätinstrumenten som användes var Narda NBM-520 samt EME Spy 200.

Som jämförelse var det högsta medelvärdet som uppmättes i Stockholm år 2001 i en undersökning av Bergqvist et al. blott 180 μW/m2 i medelvärde.

Det högsta medelvärdet (mätt som medelvärde under 1 minut) som forskarna fann var 388 000 mikrowatt per kvadratmeter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!