Nu stängs telefonnäten ner – här är tekniken som kan sluta fungera

publicerad 13 april 2023
- av Markus Andersson
Bilars nödanrop, täckningen av 112-samtal och säkerhetsövervakning kan komma att påverkas av nedmonteringen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under 2023 påbörjar Sveriges teleoperatörer en nedmontering av 2G, också känt som GSM-nätet, 3G-nätet och även det fasta telefonnätet – och som ska genomföras i hela Sverige redan till 2025.

I praktiken innebär detta att många tekniska produkter nu kommer att göras obrukbara för många svenskar, inte bara mobiltelefoner utan allt ifrån sådant som inbrottslarm och nödsystem till värmeanordningar och ventilationsutrustning.

– Vi använder ofta 2G- och 3G-nätet när vi fjärrstyr tekniska apparater så som värmepumpar och ventilationsutrustning. Det finns också många larm som använder äldre teknik. När näten släcks ner kan det påverka funktionen hos alltifrån pumpstationer till brandlarm och nödsamtal, förklarar Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator i Västra Götaland.

Många former av inbrottslarm, robotgräsklippare, värmepumpar och annan teknisk utrustning görs i praktiken obrukbar i och med nedmonteringen av telefonnäten – även produkter som tillverkats relativt nyligen.

Exempel på andra uppkopplade produkter som riskerar att sluta fungera är parkeringsautomater, videoövervakning, fläktar, väderstationer, låsmekanismer, elmätare och den europeiska nödtjänsten för bilar – E-call.

Åkerlund konstaterar att många system måste uppdateras så gott som det är möjligt för att täcka de luckor som uppstår av demonteringen, men konstaterar också att det kommer att vara resurskrävande.

– Annars är risken stor att folk hamnar i fara, när gamla system som vi gjort oss beroende av plötsligt upphör att fungera. Görs det ingen inventering kan vi ju aldrig veta om trygghetslarmet eller någon annan viktig funktion har lagt av.

Sveriges största teleoperatör Telia medger på sin hemsida att nedsläckningarna ”innebär att äldre typer av mobiltelefoner, mobila routrar och andra uppkopplade prylar som kommunicerar via 3G eller 2G inte längre kommer att fungera” och att det som regel inte finns någon annan lösning för kunden än att köpa ny utrustning. Klassiska varianter av mobiltelefoner kommer exempelvis inte att kunna användas alls.

All teknik blir förr eller senare gammal och behöver uppgraderas eller bytas ut. För att vi ska kunna erbjuda snabbare och stabilare uppkoppling och smartare tjänster via 5G-nätet och det moderniserade 4G-nätet behöver vi släcka ned de allt mindre efterfrågade 3G- och 2G-näten för att frigöra kapacitet. Teknikskiftet innebär också att vi byter ut äldre utrustning mot effektivare och mer energismart teknik vilket krävs för att vi ska lyckas med”, skriver man.

Post- och telestyrelsen: Nödsamtal kan påverkas

Post- och telestyrelsen medger också att medborgarnas möjligheter att ringa nödsamtal kan påverkas när de gamla näten försvinner och att även nödsamtalen måste gå via 4G och 5G.

När 2G- och 3G-näten stängs ned slutar den utrustning att fungera som bara kan ansluta via 2G eller 3G. Det gäller även utrustning för 112-samtal – manuell eller automatisk. För att 112-samtalen ska fungera när näten släcks ned behöver de istället gå över 4G eller 5G”, skriver man.

Om bilens nödsystem bara kan kommunicera över 2G eller 3G kommer den inte längre att kunna göra automatiska 112-samtal när 2G- och 3G-näten stängs ned. Detsamma gäller 112-samtal som startas manuellt med en knapp i bilen”, förklarar man vidare.

En annan oro handlar om att de nya systemen med 5G orsakar betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än äldre standarder, där kritiker pekar på att 5G-nätens basstationer riskerar att utsätta människor nära dem för direkt hälsofarliga nivåer av strålning. Strålskyddsstiftelsen menar bland annat att ”5G riskerar att försämra det allmänna hälsotillståndet ytterligare och skada fågel- och insektslivet” och menar att ”de storskaliga planerna för 5G därmed strider mot miljöbalken”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!