Strålskyddsstiftelsen: “SVT partiska med Granryd i styrelsen”

Kritiserade 5G-utbyggnaden

publicerad 8 februari 2024
- av Isac Boman
Mats Granryd beskrivs bland annat som en drivande kraft för 5G-utbyggnaden.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nya Dagbladet har uppmärksammat hur skattefinansierade SVT, som officiellt hävdar att man är oberoende utan inflytande från ”maktsfärer” i samhället – samtidigt har en av Sveriges mest framträdande telekomlobbyister och företrädare för energibranschen i sin styrelse. En styrelse som bland annat beslutar om SVT:s inriktning och strategier och som bestämmer vem som ska leda kanalens arbete.

– Det betyder att SVT i själva verket inte har några som helst problem med att det sitter representanter för extremt starka ekonomiska särintressen i styrelsen, och att man därmed inte lägger någon vikt vid att vara opartiska och oberoende i förhållande till ekonomiska särintressen, menar Strålskyddsstiftelsens ordförande Mona Nilsson.

Mats Granryd, som tidigare varit koncernchef för Tele2 och suttit i styrelsen för Swedbank, återfinns idag inte bara i SVT:s styrelse – han är också ordförande för Vattenfall och generaldirektör för GSMA – en stark lobby- och intresseorganisation som representerar över 1200 företag involverade i mobilindustrin och telekombranschen.

Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, som bland annat informerar och forskar om risker kopplade till elektromagnetisk strålning, är mycket kritisk till att en lobbyist och högt uppsatt branschföreträdare tillåts ha denna typ av uppdrag inom Public Service.

– Det rimmar oerhört illa med att SVT/SR ska vara objektiva och opartiska. Granryd representerar extremt starka ekonomiska särintressen, säger hon till Nya Dagbladet.

“Renodlad propaganda för 5G”

När hon får höra att SVT och Förvaltningsstiftelsen, som tillsätter styrelsens ledamöter, inte har några problem med Granryds engagemang, tycker hon att detta är mycket beklagligt och talande.

– Det betyder att SVT i själva verket inte har några som helst problem med att det sitter representanter för extremt starka ekonomiska särintressen i styrelsen och att man därmed inte lägger någon vikt vid att vara opartiska och oberoende i förhållande till ekonomiska särintressen i praktiken – vilket även avspeglas av SVT:s och även SR:s nyhetsrapportering som påtagligt brister i just detta avseende.

Strålskyddsstiftelsens ordförande Mona Nilsson. Foto: Privat

Nilsson berättar vidare att hon uppfattar SVT:s och SR:s rapportering om 5G på senare år som ”extremt partisk och vinklad” – och helt i linje med telekombranschens intressen.

– Man kan säga att de bedrivit en renodlad propaganda för 5G. Förtal av kritiker har förekommit liksom att man inte objektivt låtit 5G-kritikerna ge sin syn utan fördel har alltid getts till de som talar för telekombolagens intressen. Ett av de värsta exemplen är inslaget med professorn från Ericsson i SVT som sändes samma dag som en demonstration mot 5G ägde rum i Stockholm vilken SVT helt ignorerade.

“Hot mot demokratin”

Vad gäller Strålskyddsstiftelsen menar Mona Nilsson att SVT och SR kritiserat, motarbetat och spridit desinformation om stiftelsen och deras arbete – samtidigt som man inte låtit stiftelsen bemöta anklagelser som framförts.

– Det senaste exemplet är inslaget i SR Radio Jönköping i april 2023 där SR:s journalist till och med verkade för att vi inte skulle få tala på ett seminarium och falskt påstod att vi skulle sprida falsk information.

Avslutningsvis menar Mona Nilsson att telekomlobbyistens, Granryd, uppdrag i SVT:s styrelse är ”ett tydligt exempel på det allvarliga systemfel” som uppstått.

– Medierna, i synnerhet public service som är tvångsfinansierat av svenska folket via skattsedeln, ska ge allmänheten allsidig information och granska den ekonomiska och politiska makten. Men medierna är alltmer en del av den politiska och ekonomiska makten och i ökande grad dess okritiska propagandaorgan. Det är ett allvarligt hot mot demokratin, anser hon.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!