Texas
Steget efter
Foto: Veisha/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

UtrikesTvå masskjutningar har inträffat i El Paso i Texas med 20 döda respektive Ohio med 9 döda rapporterade.Foto: The National Guard/CC BY 2.0

UtrikesI Houston, USA:s fjärde största stad, ligger delar av staden under vatten sedan stormen Harvey slog till mot Texas och förde med sig omfattande översvämningar.