Texas: Kvarts miljon illegala invandrare gripna – på ett drygt år

Migrantkaravanen

publicerad 19 juli 2022
- av Jan Sundstedt
Texas Guvernör, republikanen Greg Abbott.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Mot bakgrund av de senaste årens omfattande migrationsströmmar från Central- och Sydamerika, pågår i delstaten Texas sedan mars 2021 Operation Lone Star – initierad av den republikanske guvernören Greg Abbott.

Sedan starten har insatsen bland annat lett till att polis och myndigheter gripit över 250 000 illegala invandrare och beslagtagit över 5 000 vapen.

Delstaten Texas i södra USA har under ett flertal år haft grava problem med stora och illegala migrantströmmar – migranter från främst Mexico, Guatemala, Honduras och El Salvador men även från länder längre söderut i Sydamerika. I ett försök att stävja detta enorma inflöde av människor initierade Texas nuvarande guvernör, Greg Abbott, härom året en insats man gav namnet Operation Lone Star – efter delstatens Texas smeknamn “Lone Star”.

Operationen har ur guvernörens synvinkel varit framgångsrik och gett anmärkningsvärda resultat. Inom ramarna för insatsen har man bland annat gjort över 264 000 “migrantgripanden” och fler än 16 000 gripanden av vad man bedömer vara kriminella individer. Över 14 000 brottsanklagelser har hittills överlämnats till ansvariga myndigheter. Guvernör Abbotts stab har även rapporterat över 41,5 miljoner dollar i valutabeslag och fler än 5 000 konfiskationer av vapen har gjorts.

Även om Abbott har kritiserats av dem som säger att Operation Lone Star går för långt, har han också anklagats av kritiker för att ha gjort för lite för att avskräcka människor från att olovligen försöka korsa gränsen till USA. I en intervju med The Texan, upprepade den republikanske kongressmannen Chip Roy sitt krav på att kalla den olagliga invandringen till Texas för en” invasion” – något som Abbott än så länge dragit sig för att göra. Detta av allt att döma för att inte göra insatsen påverkansbar av federala myndigheter.

Guvernören menar att om federala myndigheter lägger sig i den pågående insatsen, kan konsekvensen bli att regionala och lokala myndighetspersoner och beivrare av lagen riskerar att bli åtalade utav federala myndigheter. Delstaten Texas styre å ena sidan och det federala styret å andra sidan har under lång tid gått på tvären mot varandra, något som bland annat var ett faktum med delstatens coronapolitik.

Operation Lone Star är ett samlingsbegrepp för en i dagsläget pågående insats mellan Texas Department of Public Safety och Texas Military Department, längs den södra gränsen mellan Texas och Mexiko. Operationen påbörjades i mars 2021 och är, enligt Texas guvernör Greg Abbott, ett försök motverka olaglig invandring och narkotikahandel. Insatsen har involverat så många som uppemot 10 000 militärer och resulterat i cirka 260 000 gripanden samt 14 000 delgivningar om brott. Lone Star är ett initiativ av staten Texas och därmed skilt från andra federala styrkor som arbetar till stöd för ett liknande uppdrag i området. I december 2021 fanns det ännu inget beräknat slutdatum för Operation Lone Star.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!