Utrikes

Steget efter


FN:s migrationspakt

Foto: European Parliament/CC BY-NC-ND 2.0

Österrike säger ja till FN:s flyktingpakt

Utrikes Medan den österrikiska och den ungerska regeringen inte tänker skriva under FN:s migrationspakt ser det annorlunda ut med flyktingpakten.


FN:s migrationspakt

Foto: Andrey Belenko/CC BY 2.0

Österrike drar sig ur FN:s migrationsavtal

Utrikes Österrike drar sig ur FN:s globala migrationspakt. Beslutet fattades i ministerrådet under onsdagen och stöds av regeringen.


Klart med österrikiskt omval

Utrikes Presidentvalet i Österrike blev så jämt att landets författningsdomstol beslutat att den avgörande valomgången måste tas om.


Österrike förbjuder utländsk finansiering av moskéer och utländska imamer

Utrikes I drygt 100 år har muslimer i Österrike haft stor religionsfrihet – detta som en historisk kvarleva från det Habsburgska kejsardömets dagar. I förra veckan beslutade parlamentet i Österrike att förbjuda utländsk finansiering av landets moskéer och inte heller tillåta utländska imamer att praktisera i landet. – Vi vill ha ett islam av österrikisk karaktär, […]


EU-medlemskap tvingar Österrike att vidhålla sanktioner mot Ryssland

Utrikes Österrike kan inte ensidigt häva sanktionerna mot Ryssland, eftersom landet är medlem i EU, säger landets vice förbundskansler. Österrikes vice förbundskansler Reinhold Mitterlehner beklagar på mötet med den ryske premiärministern Dmitrij Medvedev i Moskva att landet inte kan häva sanktionerna. – Vi kan inte häva sanktionerna. Vi agerar inom ramen för EU, och måste följa […]


Foto: chensiyuan/CC BY-SA 4.0

”Dags att befria Europa från EU”

Utrikes Ska samla in 100 000 underskrifter. Den österrikiska politiska rörelsen Det medborgerliga initiativet Heimat und Umwelt (Hemland och miljö) eftersträvar att landet utträder ur EU.