Européer har liten kontakt med flyktingar

publicerad 23 maj 2024
- av Sofie Persson
Invandring
Många västeuropéer har ingen kontakt alls med flyktingar.

Många medborgare i Sverige, Österrike, Italien och Tyskland har inte någon kontakt alls med flyktingar, visar en ny studie från Malmö universitet. Studien visar också att man har betydligt mer positiv inställning till ukrainska flyktingar, jämfört med migranter från andra länder.

I en studie som ingår i ett större forskningsprojekt, och som undersöker integrationen av migranter efter 2014 där sammanlagt 49 städer ingår, har 16 000 personer fått berätta hur de upplever integration. I just denna studie tittade man endast på Sverige, Österrike, Italien och Tyskland.

Resultaten visar att medborgare i Italien och Sverige oftare ser utomeuropeiska flyktingar som mer välintegrerade än vad man gör i Tyskland och Österrike. I Sverige och Österrike upplever man dock fler negativa relationer, samtidigt som man i Italien beskriver relationerna som bättre. Resultatet visar också att man i större städer, som exempelvis Malmö och Göteborg, upplevde mer negativitet i kontakten med utomeuropeiska flyktingar.

“Vet inte varför”

Européernas attityd till ukrainska flyktingar är däremot betydligt mer positiv – men huruvida det beror på mediebevakningen, att de är relativt få, eller att de också är européer är oklart.

Vi vet inte varför, men man kan anta att det faktum att ukrainare är européer spelar in, säger forskaren Nahikari Irastorza till forskning.se.

Många deltagare svarade att de inte hade kontakt med några flyktingar alls, oavsett ursprung. Däremot svarade omkring 50 procent “det finns nästan inga relationer men folk respekterar varandra, och det är väldigt lite konflikt”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!