FRAIT/ÖvervakningFörsvarets radioanstalt, FRA, har lagrat känsliga uppgifter på ett felaktigt sätt, så att dessa riskerar att falla i orätta händer.


Steget efter


Foto: Montage/Holger.Ellgaard

IT/Övervakning”Det låter ju väldigt smickrande” FRA spionerar på det ryska maktskiftet för NSA:s räkning, enligt Edward Snowdens dokument.Foto: dustsaw/CC BY-SA 2.0

IT/ÖvervakningGrävande journalist avslöjar. Enligt Duncan Campbell ligger Sverige på samma nivå som Israel när det kommer till att förse USA med underrättelser.


Foto: Wikimedia Commons/Holger.Ellgaard/CC-BY-SA-3.0

IT/ÖvervakningGeneraldirektören har bjudits in av EU-organ. Försvarets Radioanstalt, FRA, har fått ett brev från EU-parlamentet om en utfrågning i Bryssel.


IT/ÖvervakningTar sig otillåtna friheter. Tillsynsprotokoll visar att Försvarets radioanstalt (FRA) tänjer på gränserna för det tillåtna, avslöjar DN.


IT/ÖvervakningSverige gick under kodnamnet "Sardines" Försvarets radioanstalt, FRA, har ett nära samarbete med avlyssningsorganen NSA och GCHQ, enligt en journalist.