IT/Övervakning

FRA-uppgifter har lagrats felaktigt

IT/Övervakning Försvarets radioanstalt, FRA, har lagrat känsliga uppgifter på ett felaktigt sätt, så att dessa riskerar att falla i orätta händer.


Steget efter


FRA spionerar på Rysslands industrisektor

IT/Övervakning Bedriver industrispionage mot Ryssland åt USA. | Nya dokument visar hur FRA spionerar på den ryska olje- och energisektorn för den amerikanska säkerhetstjänsten NSA:s räkning.


FRA spionerar på Ryssland åt USA

IT/Övervakning ”Det låter ju väldigt smickrande” | FRA spionerar på det ryska maktskiftet för NSA:s räkning, enligt Edward Snowdens dokument.


USA låg bakom FRA-lagen

IT/Övervakning Grävande journalist avslöjar. | Enligt Duncan Campbell ligger Sverige på samma nivå som Israel när det kommer till att förse USA med underrättelser.