Europadomstolen: FRA-lagen är rättsvidrig

publicerad 28 maj 2021
- av Sofie Persson
brister
Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg, Frankrike.

I en dom från Europadomstolen fastslår man brister i den svenska lagstiftningen för signalspaning och uppmanar nu Sveriges regering att göra om lagen.

Det finns brister i lagstiftningen för signalspaning, den så kallade FRA-lagen, menar Europadomstolen. I en dom som fastslogs under tisdagen står bland annat att lagen bryter mot rätten till skydd för privatliv i Europakonventionen när Sverige delar med sig av uppgifter till andra länder. Regeringen uppmanas nu göra om lagen. rapporterar Europaportalen.

Det var 2008 som Centrum för rättvisa tog FRA-lagen till Europadomstolen som nu menar att ”det här är en viktig dom som klargör vilka rättssäkerhetskrav som ska gälla för att hemlig massövervakning ska vara tillåten.

Signalspaning kan vara ett användbart verktyg för att kartlägga och avslöja yttre hot mot landet, samtidigt är det viktigt att sådan verksamhet sker med bibehållen respekt för enskildas grundläggande fri- och rättigheter, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Bergman menar också att domen är vägledande inte bara för Sverige utan även andra länder med implementerade system för hemlig massövervakning.

Det som måste ske nu är att regeringen omedelbart ser till att åtgärda de rättssäkerhetsbrister som Europadomstolen har identifierat i sin dom, sade han.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!