Försvarsutskottet vill utöka FRA:s övervakning av datatrafik och samtal

publicerad 19 oktober 2020
- av Sofie Persson
FRA ska få större möjligheter att övervaka kommunikation inom landet.

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I ett nytt förslag vill riksdagens försvarsutskott utöka möjligheterna för Försvarets radioanstalt (FRA) att övervaka kommunikation inom Sverige.

Den 1 oktober 2019 stärkte de svenska myndigheterna sina möjligheter till digital övervakning av misstänkt kriminalitet. Det gjorde det möjligt för svenska myndigheter att till exempel läsa e-post och krypterade chattkonversationer om det fanns misstankar om brottslighet. Nu vill även riksdagen utöka möjligheterna för Försvarets radioanstalt (FRA), så att de kan övervaka kommunikation inom Sverige, rapporterar Ekot.

Det är Försvarsdepartementet som ansvarar för Sveriges militära försvar. De ger också säkerhetsfrämjande stöd till myndigheter och statliga organisationer. FRA rapporterar till Försvarsdepartementet och ansvarar även för att bedriva signalunderrättelsetjänst samt ge stöd till säkerhetsarbete hos både myndigheter och statliga bolag. Idag kan FRA övervaka kommunikation som sker mellan svenska och utländska misstänkta.

Idag har vi en situation där en person som planerar ett terrorangrepp eller bedriver underrättelseverksamhet kommer in i Sverige och då måste FRA omedelbart avsluta sin signalspaning, säger Pål Jonson, ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Det är just detta upplägg som Moderaterna vill ändra på, då det innebär att FRA måste avsluta signalspaningen så fort utländska parter i misstänkt kommunikation befinner sig inom svenska gränser. Pål Jonsons motivering är att hotbilden för terrorhot ökat samtidigt som det säkerhetspolitiska läget försämrats.

Inriktningen att det ska vara inriktat mot hot mot rikets säkerhet kvarstår ju. Sedan kan jag konstatera att det finns flera åtgärder för att säkra den personliga integriteten. Det kan det mycket väl behöva göras och det är därför som jag tycker att det ska vara en viktig komponent i en utredning om signalspaningslagen.

När han får frågan om den föreslagna utökningen innebär integritetskränkning menar Pål Jonson att samma krav på att ett hot mot Sveriges säkerhet måste föreligga för att en sådan signalspårning ska kunna beställas från FRA. Domstol måste först godkänna beställningen och en annan myndighet kommer i efterhand att granska FRA:s arbete. Pål Jonson öppnar dock upp för att integritetsskyddet kan behöva stärkas i samband med utökningen av FRA:s övervakningsmöjligheter.

Moderaterna föreslår även att antalet inblandade myndigheter ska utökas samt att utöver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även Myndigheten för psykologiskt försvar ingå. Den myndigheten är tänkt att ansvara för att identifiera, analysera samt utforma åtgärder för informationspåverkan där utländska aktörer påverkar svenska intressen.

Man ska kunna se varifrån de här systematiska desinformationsoperationerna som riktas mot Sverige kommer. Då är det naturligt att man eventuellt öppnar upp för att de ska kunna inrikta signalspaning, säger Pål Jonson.

En myndighet som arbetar med spårning och hantering av desinformation bör enligt Pål ha möjlighet att övervaka misstänka utländska aktörer även om de förflyttar sig inom Sveriges gränser. Syftet med förslaget är därför att ge svenska myndigheter möjlighet att rikta signalspaning mot misstänkta.

Rapporten anger ingen tidsplan för när förslaget kan övergå till remiss och om det kommer att röstas om att träda i laga kraft.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!