FRA-uppgifter har lagrats felaktigt

publicerad 16 december 2016

Försvarets radioanstalt, FRA, har lagrat känsliga uppgifter på ett felaktigt sätt, så att dessa riskerar att falla i orätta händer.

När FRA-lagen infördes 2008 fick Förvarets radioanstalt befogenheter att i hemlighet avlyssna elektronisk kommunikation, exempelvis internettrafik och e-post. Själva ville man redan från början spara uppgifterna under obegränsad tid, något som kritiserades hårt av integritetsaktivister. Istället kompromissade man och när FRA gör bedömningen att inhämtade uppgifter inte är relevanta längre ska de skickas till krigsarkivet, där de endast får användas för historiska, vetenskapliga eller statistiska ändamål – annars gäller sekretess i 95 år.

En utredning gjord av Siun, det statliga kontrollorganet som ska granska FRA, visar nu på att det inte har fungerat eller skötts som det ska, istället har historiska uppgifter blandats med aktuella underrättelserapporter, rapporterar Ekot.

Rolf Holmgren, ordförande i Siun, säger till Ekot att FRA:s hantering av uppgifter medför risker.

– Det finns en risk för sammanblandning. Eller att det blir något tokigt med vilken personal som har tillgång till de här uppgifterna, för personalen har lite olika behörigheter.

På FRA är man självkritiska och menar att man bör ha bättre rutiner för att avskilja äldre uppgifter från mer aktuella sådana.

– Hittills har signalspaningslagen vara funnits på plats knappt i tio år. Så detta har inte hunnit bli en stor fråga. Det har helt enkelt inte funnits så många rapporter som det här har blivit aktuellt för. Men självklart ska vi se till så att vi har tydliga rutiner för det här, säger Fredrik Wallén, talesperson på FRA, till Ekot.

– Det kan exempelvis handla om underrättelserapporter om ett lands militärövningar, terrorgrupper och hur dessa finansieras.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!