IT/Övervakning

”FRA bryter mot lagen”

Efter de uppmärksammade avslöjanden, som framkom när journalisten Duncan Campbell vittnade i EU-parlamentet om hur Försvarets radioanstalt, FRA, samarbetat med amerikanska NSA, uppges det nu att FRA flera gånger brutit mot svensk lagstiftning.

FRA bryter mot reglerna och “tänjer på gränserna för det tillåtna”. En paragraf ger även FRA möjligheten att lämna ut stora mängder rådata. Det avslöjar DN som granskat tillsynsprotokoll från Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun.
Tidningen har granskat fallen där FRA har kritiserats för bland annat hantering av personuppgifter och signalspaning av Siun. Det senaste fallet var enligt DN i våras.

Raderar inte uppgifter
Tidningen avslöjar även att FRA inte raderat uppgifter som de är tvingade att göra. Det gäller bland annat samtal mellan en förövare och en misstänkt samt kommunikation mellan journalister och deras källor. Även på den här punkten har Siun kritiserat FRA, det skedde 2011 och Siun påpekade att man “sett brister” i FRA:s hantering.

 Siun är kritiskt till att man har skapat den här materialsamlingen utan att egentligen ha något lagstöd för det, utan man har bara uppfunnit det här själv och säger att det är det tekniska utvecklingsarbetet, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, till DN.

Enligt FRA själva har Siun granskat FRA:s utländska samarbeten med andra nationer. Båda gångerna ska Siun inte ha hittat någonting att klaga på, uppger FRA och välkomnar en granskning.

“Samarbeten med andra länder följer samma regelverk som övrig verksamhet. Mot bakgrund av den bild som förmedlats i media tycker vi att det är angeläget både för oss och för allmänheten att området genomlyses ytterligare”, skriver Christina Malm, vikarierande generaldirektör för FRA, i ett skriftligt uttalande.

Motstånd mot utredning
När det avslöjades att FRA hade en nyckelroll i övervakningsskandalen, som främst kom att handla om amerikanska NSA och Edward Snowden, krävde Miljöpartiet att det tillsattes en parlamentarisk utredning om FRA:s samarbete med utländska underrättelsetjänster.

Folkpartisten Allan Widman, ledamot i Försvarsutskottet, sågar dock Miljöpartiets utredningsvädjan.

Jag har ärligt talat lite svårt att se skälen för en sådan utredning. Vi har ju landat en lagstiftning de senaste åren som är mycket tydlig och mycket transparent, säger Widman till Ekot.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!