Inrikes

Steget efter


Foto: läsarbild/AB

120 sprängdåd i Sverige bara i år

Inrikes Från januari till juli i år har 120 sprängdåd ägt rum i Sverige jämfört med 83 under samma period förra året.