Skolmedicinens propaganda är en stor skam

En vän till Lars Bern ställde frågor relaterade till coronakrisen till en av den svenska skolmedicinens ledande byråkrater. De vilseledande och rent felaktiga svaren ligger helt i linje med de industriintressen skolmedicinen tjänar framom människors hälsa, konstaterar Bern.

publicerad 16 februari 2021

Jag har fått frågan hur jag definierar skolmedicinen kontra alternativmedicinen. Grunden för det jag kallar skolmedicin lades av den så kallade Flexner-rapporten som överlämnades till den amerikanska kongressen 1910 från Carnegie- och Rockefellerstiftelserna. Rapporten omsattes nästan bokstavligen till lag och var ett tidigt exempel på hur oligarkin styr amerikansk politik. De beställda lagarna reglerade standarder för läkarutbildning, medicinsk forskning och godkännande av läkemedel på ett sätt som influerat hela västvärlden.

I kölvattnet efter de nya strikta lagarna på det medicinska området har det därefter vuxit upp ett stort globalt medicinindustriellt komplex som idag har en förlamande kontroll över hela det medicinska området i vår del av världen. Jag har i i min bok Den Metabola Pandemin analyserat de ytterst negativa konsekvenser detta fått för människors hälsa. Det är detta som är det jag kallar skolmedicinen. Någon har tyckt att man istället borde kalla det industrimedicinen. Jag väljer dock att behålla min benämning.

Skolmedicinen desinformerar

En vän till mig sände nyligen fyra frågor till en av den svenska skolmedicinens ledande byråkrater.…


Lars Bern är krönikör på Nya Dagbladet och teknologie doktor med en bred bakgrund som företagsledare, författare och samhällsdebattör.

Bern driver opinionssajten Anthropocene med analyser och kommentarer inom bland annat geopolitik, hälsa och ekonomi.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019).

2017 grundade Bern Riksföreningen för Metabol Hälsa, där han sitter med som styrelsemedlem.

 

 


Liknande artiklar: