IT/Övervakning

Steget efter


Coronarepressionen

Foto: Vladimir Varfolomeev/CC BY-NC 2.0

Island lanserar “vaccinpass”

Utrikes Stärker oron för att de som vägrar vaccination kan nekas att resa.