Krönikor

Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

"Skolmedicinen vill censurera sina kritiker"

Krönikor Lars Bern belyser de bakomliggande orsakerna till varningen för "felaktiga råd" om kost och hälsa i böcker som inte godkänts av skolmedicinen.


Steget efter

Annons:


”Är cancervården verkligen öppen och sunt inriktad?”

Debatt ”Miljöpåverkan och vår livsstil får mycket litet utrymme i cancerdebatten. Nästan ingen forskning görs på alternativmedicinska metoder som faktiskt är inriktade på att bota istället för att symtomdämpa”, skriver Hans Sternlycke.