skolmedicin


Foto: faksimil/Youtube

KrönikorLars Bern: Götzsche har gjort stora insatser för att avslöja läkemedelsindustrins omfattande bedrägeri, men sitter fortfarande fast i det skolmedicinska paradigmet.Steget efterFoto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

KrönikorLars Bern belyser de bakomliggande orsakerna till varningen för "felaktiga råd" om kost och hälsa i böcker som inte godkänts av skolmedicinen.