Krönikor

Foto:Pixabay

"Den stora återställningen"

Krönikor Globalistprojektet "The Great Reset" kränker våra rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka. Det skriver Lars Bern.


Foto: Barbro Bjarnemalm/CC BY-NC-SA 2.0

"Oligarkin har tappat masken"

Krönikor Borta är de klassiska höger/vänster-polerna i politiken - nu handlar motsättningarna om oligarkernas odemokratiska globalism mot demokratiska självständiga nationalstater. Det skriver Lars Bern.


Steget efter


Foto: Gilbert Mercier (CC BY-NC-ND 2.0)

"Coronakrisens ekonomiska vinnare"

Krönikor Det blir allt mer uppenbart att coronakrisen är en iscensatt propagandakampanj för att skapa rädsla. Det skriver Lars Bern.


Foto: Greg Rubenstein (CC BY 2.0)

"Oligarken Bill Gates"

Krönikor Bristen på en kritisk granskning av makthavare som Gates är ett hot mot en fri och demokratisk världsordning, skriver Lars Bern.


Foto: NTNU medisin og helse/ CC BY-NC 2.0

Coronapandemin och den metabola pandemin

Krönikor Lars Bern pekar på att många som blivit allvarligt sjuka i covid-19 också har haft metabola sjukdomar och menar att de politiskt ansvariga borde fokusera mer på välunderbyggda kostråd.


Foto: faksimil/Youtube

"Peter Götzsche borde ta en skrivpaus"

Krönikor Lars Bern: Götzsche har gjort stora insatser för att avslöja läkemedelsindustrins omfattande bedrägeri, men sitter fortfarande fast i det skolmedicinska paradigmet.


Foto: Ryan Snyder/CC BY 2.0

Kosttillskott och utarmade livsmedel

Krönikor I en värld full av näringsfattig industrimat fyller kosttillskotten en allt viktigare roll, menar Lars Bern.


Foto: WWF FRANCE

"Varför jag inte känner klimatångest"

Krönikor Fråga er varför nästan inte några resurser läggs på att förebygga de metabola sjukdomarna för att på så sätt rädda tiotals miljoner liv årligen medan "klimatåtgärder" erhåller hundratals miljarder. Det skriver Lars Bern.


Foto: CanStockPhoto/oksun70

"Klimatalarmismen hotar barnens hälsa"

Krönikor Den fullständigt sanslösa klimathysterin blir nu ett långt större hot mot en hållbar utveckling än de klimatförändringar som möjligen kan inträffa, skriver Lars Bern.