Krönikor

Foto: Marco Verch/CC BY 2.0

"Censuren av boten mot Covid-19"

Krönikor Det medicinska etablissemanget motarbetar aktivt fungerande behandlingar mot covid-19. Det skriver Lars Bern.


Foto: News Øresund - Sofi Eriksson/CC BY 3.0

"Ygemans okunnighet är hårresande"

Krönikor Det är oerhört skrämmande att en person som Anders Ygeman har ansvar för hur landet styrs i dagens mycket allvarliga situation. Det skriver Lars Bern.


Steget efter


Foto:Pixabay

"Den stora återställningen"

Krönikor Globalistprojektet "The Great Reset" kränker våra rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka. Det skriver Lars Bern.


Foto: Barbro Bjarnemalm/CC BY-NC-SA 2.0

"Oligarkin har tappat masken"

Krönikor Borta är de klassiska höger/vänster-polerna i politiken - nu handlar motsättningarna om oligarkernas odemokratiska globalism mot demokratiska självständiga nationalstater. Det skriver Lars Bern.


Foto: Gilbert Mercier (CC BY-NC-ND 2.0)

"Coronakrisens ekonomiska vinnare"

Krönikor Det blir allt mer uppenbart att coronakrisen är en iscensatt propagandakampanj för att skapa rädsla. Det skriver Lars Bern.


Foto: Greg Rubenstein (CC BY 2.0)

"Oligarken Bill Gates"

Krönikor Bristen på en kritisk granskning av makthavare som Gates är ett hot mot en fri och demokratisk världsordning, skriver Lars Bern.


Coronapandemin Foto: NTNU medisin og helse/ CC BY-NC 2.0

Coronapandemin och den metabola pandemin

Krönikor Lars Bern pekar på att många som blivit allvarligt sjuka i covid-19 också har haft metabola sjukdomar och menar att de politiskt ansvariga borde fokusera mer på välunderbyggda kostråd.


Foto: faksimil/Youtube

"Peter Götzsche borde ta en skrivpaus"

Krönikor Lars Bern: Götzsche har gjort stora insatser för att avslöja läkemedelsindustrins omfattande bedrägeri, men sitter fortfarande fast i det skolmedicinska paradigmet.