Koldioxidutsläpp är tillskott – kol är ursprungligt

Kol är livets bas. Koldioxid är livets gas. Det skall vi vara glada för. Det skriver Tege Tornvall i sin senaste krönika.

publicerad 19 januari 2018
- av Tege Tornvall

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Förbränning av kolhaltiga bränslen (kolväten) genererar vattenånga, koldioxid och andra restprodukter. Ju effektivare förbränning, desto högre andel vattenånga och koldioxid. I motorer kräver effektiv förbränning en optimal blandning av luft och bränsle – alltså en viss andel bränsle, som också verkar kylande och smörjande i motorn.

Men om man minskar bränsleandelen under den optimala, blir förbränningen mindre effektiv med större andel andra restprodukter som sot, partiklar och kväveoxider. Precis detta har skett i den s. k. dieselskandalen, där myndigheter har krävt orealistiskt låg förbrukning.

De drivs av felaktig tro att mer koldioxid värmer atmosfären. Men i verkligheten är det varmare hav som värmer atmosfären och gasar ut mer koldioxid. Haven värms sedan lilla istidens kallaste period ca 1645-1715. Sedan lilla istidens slut för cirka 150 år sedan har atmosfären globalt värmts en knapp grad, och dess CO2-halt har ökat.

Detta har gynnat växtlighet och skördar. De senaste 30 åren har satelliter registrerat 14 procent mer växtlighet. Sedan 1930 har skördarna ökat mer än fem gånger. De senaste 20 åren har världens jordbruk ökat sin produktion med mer än 40 procent (FAO).

Färre lider nöd. Fler har fått det bättre. Så kallade CO2-utsläpp är i själva verket nyttiga tillskott till näringskedjan. Mer koldioxid får det att växa mer. Att försöka minska luftens CO2-halt är att ransonera växternas näring.

Både koldioxid och kolväten kommer från ursprungligt kol i Jordens inre. Koldioxid blev näring för växter, som multnade till kolhaltiga fossila och sediment och nu utnyttjas som bränslen. Men sådana bildas också fortlöpande av ursprungligt kol på större djup under hög värme och högt tryck. En stor och ökande andel av utvunna bränslen är därför inte fossil eller sediment utan ursprunglig. Frågan är hur snabbt olja nybildas. Om mer nybildas än förbrukas, måste vi ändå hushålla men har mer tid att utveckla och gå över till andra drivkällor.

Det är missvisande att bara tala om fossila bränslen, när kolväten fortlöpande nybildas och utvinns från ursprungligt kol.

Kol är livets bas. Koldioxid är livets gas. Det skall vi vara glada för.

 

 

Tege Tornvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!