Krönikor

Foto: Matthew Rogers/CC BY-NC 2.0

"Utan kol – inget liv"

Krönikor Kol har kommit att betraktas som ett hot mot Jordens liv när det i själva verket utgör basen livet självt. Det skriver Tege Tornvall.


Steget efter


Foto: Fredrik Hjerling/CC BY-NC-ND 2.0

"Vad vet politikerna egentligen om klimatet?"

Krönikor Tege Tornvall ifrågasätter vad våra politiker egentligen vet om klimatet och radar upp fråga efter fråga som han inte tror att de verkar ha någon koll på.


Foto: Theo Crazzolara/CC BY 2.0

"Minimal klimateffekt av mer koldioxid"

Krönikor Att både temperaturen och CO2-halten har ökat under 1900-talet antyder ett sådant samband. Men frågan är vad som är orsak och vad som är verkan. Det skriver Tege Tornvall.


Gamla skogar även kolkällor

Miljö Äldre skogar kan vara så kallade kolkällor, det vill säga att skogen avger mer koldioxid än den tar upp, enligt en ny avhandling.


Växter absorberar mer kol

Miljö Mängden koldioxid i atmosfären har nått en platå under senare år, enligt en internationell studie som baseras på omfattande mark- och luftobservationer, satellitdata och datormodeller.


Nordlig torv en hållbar kolsänka

Miljö Kol som lagrats djupt i torvmarker på övre halvan av norra halvklotet kommer antagligen inte att påverkas av en stigande global temperatur.


Nattågen sparar in miljontals ton koldioxid

Miljö Jordens vänner, Naturskyddsföreningen och Tågupproret i Norrland uppmanar till att behålla båda nattågen och marknadsföra dem i Europa inför besluten om ny upphandling av tågtrafiken.


Sverige inte framgångsrik koldioxidminskare

Miljö Sverige brukar berömma sig av att vara bra på att minska koldioxidsläpp. Men Mikael Sandberg och Max Rånge har i en rapport från högskolan i Halmstad visat att det är mer eldning av sopor och träflis som minskat användningen av fossila bränslen. Det är kommunala värmeverk som ändrat sin energikälla. I övrigt har den fossila […]


Foto: Kristianstads kommun/Fotograf Claes Sandén

“Läk Moder Jord och klara klimatet”

Debatt Vi kan inte stå över naturens lagar. Men om vi inte skadar jorden mer kan hon själv reglera klimatet. Hans Sternlycke om klimatmötet och andra vägar än minskat koldioxidutsläpp.


Mer koldioxid allvarligt för fiskliv

Miljö Stigande koldioxidhalter i haven har en negativ inverkan på fisk över flera generationer, vilket innebär att marina arter kanske aldrig kommer att kunna anpassa sig fullt ut efter sin nya omgivning.


Öknar absorberar koldioxid

Miljö Torra marker tar upp oväntat stora mängder av kol när koldioxid­halten i luften ökar, enligt forskning vid Washington State University.


Foto: Earth Hour

Earth Hour – Spelar det någon roll?

Miljö Atmosfärisk fysiker och professor i meteorologi: "Earth Hour är en uppblåst manifestation, människor blir manipulerade av förvanskad fakta. Detta har lett till den flockmentalitet vi ser idag".


Foto: Can Stock Photo Inc./gina_sanders

Förslag: Höj bensinpriset till 42 kronor

Ekonomi ”Drastiska åtgärder som medför stora ekonomiska kostnader” Konjunkturinstitutet anser att koldioxidskatten måste höjas med hela 900 procent för att regerings klimatvisions ska förverkligas.