Miljö

Steget efter


Miljö EU-länderna och EU-parlamentet har nått en viktig överenskommelse om ett system för utsläppshandel primärt gällande kolindustrin.


Framgång med sänkta svavelhalter

Miljö De hårdare kraven på sänkta svavelhalter i fartygsbränsle, som infördes för nästan tre år sedan, är en framgång, enligt en ny mätning från Chalmers.


Foto: Pixabay

"VW-kunder tycks inte oroa sig"

Krönikor Trots det påstådda fusket med avgasreningen tycks inte Volkswagengruppen sälja färre bilar, skriver Tege Tornwall i sin senaste krönika.


Foto: snailreins/CC BY-NC-SA 2.0

Kinas utsläpp begränsar växter

Miljö Utsläppen av föroreningar i Kina har allvarligt begränsat ekosystemets förmåga att ta till sig kol, enligt en studie i Atmospheric Chemistry and Physics.


Foto: News Øresund/Johan Wessman

Almedalen: 370 miljoner i utsläpp

Almedalen Almedalsveckan kostar i år 370 miljoner kronor i utsläpp genererat av evenemangen och resorna till och från Gotland.


Foto: Flickr/Bari Bookout/CC BY-NC 2.0

Maersk polisanmäls för kemikalieutsläpp i Nordsjön

Miljö Det danska olje- och transportkonglomeratet Maersk erkänner att man släppt ut uppemot 42 ton av bensalkoniumklorid (BAC 50) i Nordsjön. Nu polisanmäls företaget av ett danskt parti.


Ekonomisk tillväxt ökar utsläppen

Miljö Enligt flera miljöekonomiska teorier ska ekonomisk tillväxt leda till utsläppsminskningar genom utveckling av effektivare produktionsmetoder och övergång till mindre utsläppsintensiva sektorer.


Miljöbov? Fosforläckage i hästhagar

Miljö Enligt forskning från Sveriges lantbruksuniversitet kan hästar tillföra 60 kilo fosfor per hektar, nästan tre gånger så mycket som lantbrukare får tillföra sina åkrar.


Nattågen sparar in miljontals ton koldioxid

Miljö Jordens vänner, Naturskyddsföreningen och Tågupproret i Norrland uppmanar till att behålla båda nattågen och marknadsföra dem i Europa inför besluten om ny upphandling av tågtrafiken.


Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

Miljö I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska. Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.


Amerikanska utsläpp minskar

Miljö Amerikanska kraftverk ger ifrån sig allt mindre utsläpp, enligt en ny rapport där de 100 största kraftverken har undersökts.


Jordbrukets farliga utsläpp

Miljö Utsläpp av ammoniak från jordbruk utgör en större hälsorisk än vad man tidigare trott, enligt forskning vid Harvard University.