Krönikor

Foto: Matthew Rogers/CC BY-NC 2.0

"Utan kol – inget liv"

Krönikor Kol har kommit att betraktas som ett hot mot Jordens liv när det i själva verket utgör basen livet självt. Det skriver Tege Tornvall.


Foto: snailreins/CC BY-NC-SA 2.0

Kinas utsläpp begränsar växter

Miljö Utsläppen av föroreningar i Kina har allvarligt begränsat ekosystemets förmåga att ta till sig kol, enligt en studie i Atmospheric Chemistry and Physics.


Steget efter


Gamla skogar även kolkällor

Miljö Äldre skogar kan vara så kallade kolkällor, det vill säga att skogen avger mer koldioxid än den tar upp, enligt en ny avhandling.


Växter absorberar mer kol

Miljö Mängden koldioxid i atmosfären har nått en platå under senare år, enligt en internationell studie som baseras på omfattande mark- och luftobservationer, satellitdata och datormodeller.


Även betongdjungeln absorberar kol

Miljö Cementtillverkning är en process som släpper ut stora mängder kol, men nu menar forskare att byggmaterialet över tid återabsorberar en del av det kol som frigjordes vid tillverkningen.