Krönikor

Foto: Flickr/freefotouk/CC BY-NC 2.0

Trend med sjunkande koldioxidutsläpp

Miljö Ny studie från holländska PBL. De globala utsläppen ökar, men enligt statistik är vi på väg mot en ”permanent nedgång” i trenden med ökande koldioxidutsläpp.