Den korrumperade skolmedicinen sviker i denna allvarliga stund

Den fräna attacken i boulevardblaskan Expressen mot hjälteläkaren Annika Dahlqvist speglar ett frenetiskt hat som alltid mobiliseras mot dem som försöker hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett friskare liv. Lars Bern ger en bakgrund till Dahlqvists gärning och hennes stora betydelse för hans egen och hundratusentals andra människors hälsa.

publicerad 25 mars 2020
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Så har då åter det skolmedicinska etablissemanget i en artikel i boulevardblaskan Expressen kastat sig över hjälteläkaren Annika Dahlqvist med påståenden om att hon kommer med falska rekommendationer om hur man stärker sitt immunförsvar bland annat för att bättre kunna motstå virus.

Jag blir alltid lika konsternerad av det hat och den frenesi som alltid mobiliseras från det fina etablissemanget mot dem som försöker hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett friskare liv. Jag känner Annika väl och hon har betytt oerhört mycket för mig och min hälsa på gamla dagar. Låt mig ge er en bakgrund, så att ni förstår hur låg skolmedicinens propaganda mot henne är.

Efter en komplicerad canceroperation 1992 fick jag en rad svåra medicinska komplikationer ovanpå de tidigare hälsoproblem som hade lett fram till min cancer. Jag blev svårt metabolt sjuk med övervikt, början till diabetes, mycket högt blodtryck, svår gikt, upprepade urinvägsinfektioner, ständiga tarmvred och, som skolmedicinen felaktigt hävdar, farligt högt kolesterol. Under 90-talet utvecklades jag till en typisk övermedicinerad multisjuk patient.

Jag stod som mest på 9 olika av läkare förskrivna piller, vars funktion inte var att bota mig utan att främst dölja symptomen på min tilltagande sjuklighet.

Mitt dåliga hälsotillstånd och ett engagemang som styrelseledamot i Cancerfonden och i fondens forskningsråd fick mig att börja intressera mig för den medicinska vetenskapen. Jag började läsa mängder av vetenskapliga artiklar främst inom området ämnesomsättningssjukdomar. Min respekt för skolmedicinen sjönk i takt med att min kunskap ökade.

Jag har 25 år senare dokumenterat mina förvärvade insikter i en mycket omfattande bok med titeln Den Metabola Pandemin, med över 700 referenser. Boken handlar om en pandemi som är långt allvarligare än coronapandemin och som tar 40 miljoner liv varje år. Därtill kommer att de flesta som blir allvarligt sjuka av Convid-19 är just de metabolt sjukaste. Detta samband har idag beskrivits av den världskände kardiologen Aseem Malhotra.

Mina nyförvärvade medicinska insikter fick mig att direkt reagera 2004 när Annika lanserade sina kostråd om en kolhydratsnål kost – den så kallade LCHF-kosten. Jag hade själv i decennier följt de kostråd som lämnades att det skolmedicinska etablissemanget och deras Livsmedelsverk – och jag hade bara blivit sjukare. Jag bestämde mig för att pröva Annikas LCHF-kost. Ut åkte socker, mjölmat, industrioljor och lightprodukter. Istället började jag frossa på tjockgrädde, smör, feta animalier, kokosolja med mera – som av skolmedicinen utmålats som livsfarligt.

Inom loppet av några få månader gick jag ner 8 kg i vikt och jag kunde börja sätta ut mina mediciner. Jag fick normalt blodtryck och blodsocker. Jag kunde konstatera att all modern oberoende forskning visade att högt kolesterol inte var ett hälsoproblem utan snarast en fördel som gjorde oss friskare och förlängde våra liv. (Kan noteras att de som blivit sjukast av Coronan har exceptionellt lågt kolesterol.) Jag kunde ersätta skolmedicinens helt verkningslösa profylax och ständiga antibiotikakurer mot urinvägsinfektionerna med kolloidalt silver som nu i etablissemangets propaganda utmålas som verkningslöst. Det är helt ofarligt och det har i snart 20 år befriat mig från dessa infektioner. Jag har även botat en urinvägsinfektion hos en hund där inte antibiotika bet.

Idag vet jag att Annikas LCHF-kost sannolikt räddade mitt liv och gav mig tillbaka en livskvalitet som jag inte haft sedan 30-årsåldern.

Jag är en snart 80-årig man utan någon medicinlista, givetvis till stort förtret för Big Pharma.

I 25 år fortsatte jag plågas svårt av den gikt som orsakats av en skada från mina canceroperationer. Jag sprang ideligen hos läkare som förskrev värkmediciner som gav mig mycket allvarliga hjärtproblem och jag pumpades full med ständiga kortisonsprutor med ytterst allvarliga negativa långtidsbiverkningar. Min egen ökande medicinska kunskap ledde mig dock efter 25 år, till insikten att det fanns ett helt biverkningsfritt bot som ingen inom skolmedicinen ville inse – nämligen stora doser C-vitamin. Gikten bara försvann.

Jag lärde mig på detta sätt att inse att skolmedicinen styrs helt av läkemedelsindustrins intressen och därför frenetiskt motarbetar alla botande medel som inte industrin kan patentera och tjäna pengar på. C-vitamin finns knappast på skolmedicinens karta. Vi ser nu i Coronapandemins spår hur samma visa spelas upp, när de läkare och experter som står utanför etablissemanget pekar på hur människor själva kan stärka sitt immunförsvar mot viruset.

De som likt Annika ger oss rådet att inta stora mängder C-vitamin och några andra vitaminer, utmålas i den tidigare nämnda Expressenartikeln som profitörer och charlataner som lurar folk och försöker berika sig på denna tragiska pandemi.

Detta att några människor som jobbar med hälsosamma kosttillskott, är fräcka nog att tjäna lite pengar, ger inte skolmedicinen en lugn stund.

Att Big Pharma hittills dragit in 10 000 miljarder kronor bara på sina farliga och värdelösa statiner visar hur absurt man resonerar.

De inom skolmedicinen som lånat sig till denna skamliga och genomfalska propaganda är bland annat professorerna Björn Olsen och Agnes Wold. Olsen tappar totalt mitt förtroende när han ifrågasätter intravenös C-vitamin som han vet räddat tusentals patienter med såväl sepsis som cancer. Han vet att C-vitamin är ett ytterst potent preparat, men hans vänner inom Big Pharma vill på alla sätt sopa det under mattan. Han ljuger alltså fullt medvetet. Det är ju fullt uppenbart att man i Kina på bred front satt in höga C-vitamindoser mot Covid-19 viruset hos de sjukaste. Agnes Wold tappade jag helt förtroendet för när hon för något år sedan satt i TV och påstod mot bättre vetande (WHO) att det var en myt att diabetessjukligheten ökar.

Vad dessa skolmedicinare som lånar sig till den typ av propaganda som Expressen publicerat gör, är att de berövar alla oroliga människor som försöker skydda sig allt hopp. Ni små människor skall inte inbilla er att ni själva kan göra något för att motverka smittan, är deras mantra. Men det är lögn, det finns massor som ni kan göra för er egen hälsa, vilket jag här visat med min egen resa. Vi har bildat Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) som ett forum där vi kan hjälpa varandra. Det är faktiskt många läkare med ett rent samvete som stödjer oss.

Skam åt Expressens, Björn Olsens och Agnes Wolds cyniska desinformation och all heder åt Annika Dahlqvist som är min och hundratusentals andra människors hjältinna.

 

Lars Bern

Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019). Bern driver även opinionssajten Anthropocene.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!