Den korrumperade skolmedicinen sviker i denna allvarliga stund

Den fräna attacken i boulevardblaskan Expressen mot hjälteläkaren Annika Dahlqvist speglar ett frenetiskt hat som alltid mobiliseras mot dem som försöker hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett friskare liv. Lars Bern ger en bakgrund till Dahlqvists gärning och hennes stora betydelse för hans egen och hundratusentals andra människors hälsa.

publicerad 25 mars 2020

Så har då åter det skolmedicinska etablissemanget i en artikel i boulevardblaskan Expressen kastat sig över hjälteläkaren Annika Dahlqvist med påståenden om att hon kommer med falska rekommendationer om hur man stärker sitt immunförsvar bland annat för att bättre kunna motstå virus.

Jag blir alltid lika konsternerad av det hat och den frenesi som alltid mobiliseras från det fina etablissemanget mot dem som försöker hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett friskare liv. Jag känner Annika väl och hon har betytt oerhört mycket för mig och min hälsa på gamla dagar. Låt mig ge er en bakgrund, så att ni förstår hur låg skolmedicinens propaganda mot henne är.

Efter en komplicerad canceroperation 1992 fick jag en rad svåra medicinska komplikationer ovanpå de tidigare hälsoproblem som hade lett fram till min cancer. Jag blev svårt metabolt sjuk med övervikt, början till diabetes, mycket högt blodtryck, svår gikt, upprepade urinvägsinfektioner, ständiga tarmvred och, som skolmedicinen felaktigt hävdar, farligt högt kolesterol. Under 90-talet utvecklades jag till en typisk övermedicinerad multisjuk patient.

Jag…


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019). Bern driver även opinionssajten Anthropocene.

 


Liknande artiklar: