Big Pharma
Jordan B Peterson varnar för kollaps av Tyskland och hela Europa

Veckans teckning
Dödliga piller

KrönikorTrots en enormt ökad användning av medicinska preparat för att i huvudsak dämpa sjukdomssymptom, fortsätter sjukligheten att öka. Det skriver Lars Bern i sin krönika.