Censuren av boten mot Covid-19

Big Pharma, medicinska myndigheter och fina professorer, jobbar för högtryck för att förhindra kunskap om andra utvägar ur pandemin än den riskabla vaccinationskampanj som sjösatts. Propagandamedier och internetplattformar censurerar hänsynslöst och motverkar kännedom om vetenskapligt dokumenterad information om profylax och bot utan vacciner när tusentals miljarder kronor ligger i vågskålen. Det skriver Lars Bern.

publicerad 14 april 2021
Jag har stött på vittnesmål om framgångsrik behandling med Hydroxiklorokin, skriver Lars Bern.

I dagens Svenska Dagblad har vetenskapsjournalisten Henrik Ennart skrivit en artikel rörande sambandet mellan fetma och allvarlig covid-19. Han konstaterar att även vid måttlig fetma ökar risken att bli svårt sjuk. Fetma är ofta första tecknet på metabol sjuklighet som jag har skrivit om i min nya bok Coronan och den Metabola Pandemin. Man kan spekulera om orsakerna till att just fetma står ut som en viktig riskfaktor. Jag har två hypoteser.

Den ena är att metabol sjuklighet har ett starkt samband med en olämplig och ohälsosam kost bestående av mycket kolhydrater och industriprocessade fröoljor som skadar våra blodkärl och gör dem sårbara för bland annat virusinfektioner orsakade av SARS-CoV-2 som angriper just blodkärlen.

Den andra hänger samman med serumhalten av D-vitamin som stärker kroppens möjlighet att stå emot virusangreppet från bland annat SARS-CoV-2. Cellerna i vårt naturliga immunförsvar behöver mycket D-vitamin för att fungera optimalt. Feta personer har överlag lägre nivå på sitt serum D-vitamin. Orsaken är att fettvävnaden i kroppen absorberar mycket av D-vitaminet och…


Lars Bern är krönikör på Nya Dagbladet och teknologie doktor med en bred bakgrund som företagsledare, författare och samhällsdebattör.

Bern driver opinionssajten Anthropocene med analyser och kommentarer inom bland annat geopolitik, hälsa och ekonomi.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019).

2017 grundade Bern Riksföreningen för Metabol Hälsa, där han sitter med som styrelsemedlem.

 

 


Liknande artiklar: