Inrikes

Foto: J-O Eriksson/CC BY-NC-SA 2.0/Bromma församling

1600-talsklocka stulen från Bromma kyrka

Inrikes Det är rent bedrövligt att den är borta, säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling


Steget efter


Foto: Blondinrikard Fröberg/CC BY 2.0

Moskébygget i Karlstad på god väg

Inrikes Tack vare Svenska kyrkans bifall ser moskébygget bredvid kyrkogården i Karlstad ut att bli verklighet.


Foto: Pixabay

“Mardrömmar för Elin”

Insändare Den numera pensionerade ekonomen Per-Arne Almgren skriver om hur Frälsningsarmén och kyrkan kan hjälpa utsatta äldre i juletider.


Kyrkan erkänner urfolks rätt

Inrikes Svenska kyrkan säger ja till ILO-konventionen 169, som erkänner urfolks rätt till sin identitet, språk och religion samt traditionell rätt till land och vatten. Med en klar majoritet, 139 för, 79 mot och 25 som avstod, gav kyrkomötet sitt stöd. Konventionen om urfolks rättigheter är en fråga som symboliserat de motsättningar som finns kring landrättigheter […]