S-politiker: Avkraga präster som inte viger samkönade

publicerad 11 augusti 2022
- av Jan Sundstedt
Jesper Eneroth vill göra kyrkan "mer progressiv".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


S-politikern Jesper Eneroth föreslår nu inför årets kyrkomöte att Kyrkan i fortsättningen ska avkraga präster som med hänvisning till sin personliga övertygelse vägrar viga homosexuella.

Eneroth, ledamot för Socialdemokraterna och gruppledare för nomineringsgruppen i kyrkomötet, vill att domkapitlet ska få mandat att förklara en präst “obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst” om prästen ifråga diskriminerar någon på grund av kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.

Kyrkans ordning måste vara överordnad enskilda ämbetsbärares uppfattning, säger Jesper Eneroth till Kyrkans tidning.

Eneroth har således författat en motion till årets kyrkomöte där han skriver att det ska anses “diskriminerande” att avstå från att viga ett samkönat par “enbart med motiveringen att paret är av samma kön”.

Kyrkomötet beslutade år 2009 att vigslar av samkönade par skulle ingå i Svenska kyrkans äktenskapsordning. Jesper Eneroth säger att det som då beslutades, att kyrkan framöver skulle rymma två äktenskapssyner, numera får anses som överspelat.

– Beslutet var att man ändrade ordningen för vigsel och inte gör skillnad på kön. Som präst i Svenska kyrkan har man ett ansvar för att ställa upp för kyrkans ordning och inte göra skillnad på kön vid vigsel – oavsett ens personliga trosuppfattning, avslutar Jesper Eneroth.

Jesper Eneroth har tidigare argumenterat för att Svenska kyrkan måste bli en mer “progressiv kraft” och fokusera ännu mer på klimatpolitik, etniska minoriteter och feminism. Han är son till den socialdemokratiske riksdagsledamoten och infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Svenska kyrkans förnyelse

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och definierar sig själv som en teologiskt progressiv och öppen folkkyrka. Sedan år 1958 viger man kvinnliga präster och sedan år 1994 prästvigs inte längre män som vägrar samarbete med prästvigda kvinnor. Som en av de första kyrkorna i världen utarbetades år 2005 en välsignelsehandling av kyrkan för registrerat partnerskap. Äktenskapet är numera könsneutralt i Svenska kyrkan sedan år 2009.

År 2021 uppskattas 53,9 procent av Sveriges befolkning vara medlemmar i kyrkan, vilket innebär att andelen medlemmar av befolkningen nästan halverats på 50 års tid. Förra året döptes endast 35,3 procent av alla födda barn i Sverige enligt kyrkans ordning.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!