Malmös kyrkoherde lyfter fram “polyamori”

publicerad 22 juni 2022
- av Sofie Persson
Prästen Helena Myrstener och kyrkoherden Gunilla Hallonsten infällda i bild. S:t Johannes kyrka i Malmö i bakgrunden.

I Malmö vill präster i Svenska Kyrkan uppmuntra till samtal om polyamori, det vill säga att man lever i mer än en kärleksrelation åt gången. Kyrkoherden Gunilla Hallonsten vill bland annat tala om ”bristerna i tvåsamheten” och “den romantiska drömmen om den ende”.

Under sommarens Pride-festival bjuder Svenska Kyrkan i Malmö in till samtal om polyamori i S:t Johannes kyrka. Man menar att den traditionella kristna synen på förbundet mellan två människor och kravet det ställer på oss människor kan vara ouppnåeligt.

Guds förlåtelse och försoning genom Kristus öppnar ständigt upp för kärlekens nya möjligheter och flöden”, skriver kyrkoherden Gunilla Hallonsten och prästen Helena Myrstener i en debattartikel i Kyrkans Tidning.

Debattörerna menar att man behöver tala om ”bristerna som finns i tvåsamhetsnormen” och den ”romantiska drömmen om den ende”. Samtidigt hänvisar man till den höga skilsmässostatistiken och menar att skilsmässorna skulle kunna minska i antal om människor slapp känna exempelvis rädsla för uppbrott i samband med ”erkännandet av ytterligare en romantisk person”.

Det svenska samhället accepterar i dag helt självklart en slags flersamhet som tar sin början i en tvåsamhet som kan brytas genom en skilsmässa, varpå sedan ett nytt äktenskap kan följa med löften som ännu en gång avges framför ett altare”.

Samtidigt som man verkar vilja ge upp den klassiska romantiska drömmen betonas att kärleken är och bör vara i centrum inom den kristna tron. Med det menar man att kärleken är omöjlig att begränsa samt ”inte bör kontrolleras av normsystem”.

Polyamori, polygami och öppna förhållanden

Att människor utövar, har förmågan eller en önskan om att utöva kärleksrelationer med fler än en person. Polygami, eller månggifte, kallas giftermål med flera personer. "Öppna förhållanden" syftar som regel på kärleksrelationer där parterna är fria att ha sexuella förbindelser och vara intima med utomstående utan att betrakta detta som otrohet.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!