Stadsmissionen larmar: Matfattigdomen växer i Göteborg

Förstörelsen av europeiska ekonomin

publicerad 24 mars 2023
- av Sofie Persson
Många föräldrar har nu svårt att ge sina barn mat på bordet.

Stadsmissionen har tillsammans med andra grupper startat en namninsamling mot matfattigdomen i Göteborg för att kräva att politikerna gör något åt den framväxande hungersnöden.

I Brunnsparken i Göteborg står ett tomt kylskåp för att ge uppmärksamhet till den växande hunger som infinner sig i allt fler hem i staden. Kylskåpet är en del av Stadsmissionens upprop, “Ingen hunger i Göteborg”, där det just nu pågår en namninsamling för att få politikerna att reagera mot matfattigdomen.

Allt fler kylskåp står tomma. Många människor går hungriga och får inte sin rätt till mat uppfylld i Göteborg“, går att läsa på Stadsmissionens hemsida.

På grund av de ökade levnadskostnaderna blir det allt svårare för hushåll att klara sig och få tillräckligt med mat på bordet, vilket gör att många nu söker sig till Stadsmissionen för att få hjälp. I kylskåpet sitter små lappar med citat från människor som bett om hjälp med mat. På en lapp står det exempelvis: “Jag äter resterna av barnens tallrikar eller säger att jag redan ätit“.

De föräldrar som kommer till oss berättar att de prioriterar barnen och försöker dölja hur illa det är för dem. Så är det. Det hör vi återkommande. Det är väldigt skamfyllt att ta emot mat, men de som kommer till oss har inget val, säger Linus Hermansson, diakon i Svenska kyrkan i Bergsjön till Göteborgs-Posten.

Redan för ett år sedan larmade kyrkan de ledande politikerna i Göteborg gällande den växande matfattigdomen, men Hermansson menar att det sedan dess blivit värre och fyllts på med fler olika grupper.

Man kan se hela skalan på ett annat sätt i dag. Personer som inte alls varit i den här situationen tidigare, säger han.

Även i moskén och andra samlingslokaler finns ett ökat tryck efter hjälp när pengarna inte räcker till, men politikerna i staden verkar inte ha samma bild av hur matfattigdomen ser ut. På Göteborgs hemsida går att läsa gällande FN:s globala mål “ingen hunger” att “hunger och undernäring är ingen stor utmaning för Göteborg, det är snarare vad vi äter som är problemet”.

I uppropet vill Stadsmissionen, tillsammans med andra grupper, att det ska göras en kartläggning av matfattigdomen i Göteborg för att sedan lägga upp en strategi för att bekämpa den och även hålla FN:s globala mål, där alla ska ha tillgång till tillräckligt med mat senast 2030. I kartläggningen ska också civilsamhället tillsammans med de som lever i matfattigdom inkluderas i arbetet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!