Svenska kyrkan arbetar mot ensamhet under julen

publicerad 21 december 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska Kyrkan arbetar aktivt med att bryta ofrivillig ensamhet med bland annat hembesök och samtalsgrupper året om, men särskilt nu under julen när ensamheten kan kännas extra tung.

Under 2022 svarade 28 procent tillfrågade kvinnor och 24 procent män att de besväras av någon form av ensamhet. Bland barn svarade 10 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna att de oftast eller alltid känner sig ensamma. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att kartlägga ofrivillig ensamhet i Sverige i syfte att minska och förebygga, samt också öka kunskapen kring ensamhet. Arbetet förväntas vara klart under februari 2025.

Under julen kan ensamheten för många kännas mer påtaglig och bli extra tung att hantera och ungefär 100 000 personer kontaktar varje år Jourhavande präst. Svenska Kyrkan har alltid en jourhavande präst som går att ringa varje natt året om. Det går även att kontakta en präst via chatt och digitala brev.

Det är lätt att den som känner sig ensam hamnar i en ond cirkel: Hälsan försämras och så ökar risken för att man drar sig tillbaka socialt. Det i sin tur kan förstärka känslan av ensamhet, säger Kimmo Kling, präst och nationell samordnare för tjänsten Jourhavande präst, i ett pressmeddelande.

Svenska kyrkan arbetar också i sin dagliga verksamhet för att bryta ofrivillig ensamhet. Bland annat genom hembesök, via samtalsgrupper och man bedriver också en öppen daglig verksamhet för daglediga. Vidare har man kampanjen “Välkommen i jul” som ska påminna om att kyrkan finns under julen via exempelvis gudstjänster, konserter och med gemenskap och stöd.

Min uppmaning till dem som känner sig ensamma är att våga be om hjälp. Många församlingar anordnar julluncher och sammankomster under helgen som är öppna för alla att delta i, säger Kling.

För att kontakta eller medverka i aktiviteter inom Svenska Kyrkan behöver man inte vara medlem eller troende.

Kontakta Svenska Kyrkan

Jourhavande präst

Öppet alla kvällar kl 21.00–06.00. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.

Sverigefinska telefonjouren

Hjälplinjen på finska är öppen på 020-26 25 00 varje kväll från 21-23.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner. Öppet måndagar 10-16, onsdagar 10-19 samt fredagar 10-16. Nås via svenskakyrkan@ectalk.se

Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar hos prästen.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!