Kyrkoval i Sverige på söndag – så går det till

Kyrkovalet 2021

publicerad 17 september 2021
- av Sofie Persson
Vallokal i Upplands Väsby i ett tidigare kyrkoval.

Nu på söndag den 19 september är det dags för kyrkoval i Sverige. Röstberättigade i kyrkovalet är medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år och är folkbokförda i Sverige.

I kyrkovalet handlar det inte direkt om politiska partier som vid riksdagsvalet, utan de som ställer upp här kallas nomineringsgrupper. Däremot finns det vissa grupper som är bundna till speciella partier, samtidigt som andra inte har någon som helst politisk koppling. Bakgrunden till att det ser ut så är i korthet delade åsikter om huruvida kyrkan ska vara politisk eller inte.

För att en grupp ska kunna delta i valet som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i valet. Till val i församling eller pastorat måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftet 100 personer och till kyrkomötet 300 personer.

Valet

Som röstberättigad har du tre olika valsedlar med vilka du kan välja representanter till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Kyrkomötet är det högsta beslutande organet där man beslutar i frågor angående Svenska Kyrkans regelverk.

Stiftsfullmäktige styr lokala angelägenheter och har främst som uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Kyrkofullmäktige styr församlingens arbete, som att fira gudstjänster och att bedriva undervisning.

Några aktuella frågor

Bland de frågor som varit aktuella inför valet hör rätten för präster att kunna neka till att viga homosexuella par. Även frågor om skogsbruk är aktuella eftersom Svenska Kyrkan är den största ägaren av skog i Sverige. Kyrkans roll och metoder för att hjälpa utsatta är en annan fråga som diskuterats.

Nomineringsgrupper

Här är de som ställer upp i valet till Kyrkomötet i år.

Alternativ för Sverige

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Frimodig Kyrka

Gröna Kristna

Himmel och Jord

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Kyrklig samverkan i Visby stift

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK

Sverigedemokraterna

Vänstern i Svenska Kyrkan ViSK

Öppen Kyrka — en kyrka för alla (ÖKA)

Ytterligare nomineringsgrupper finns med inom Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige. Här kan du söka på din ort och din församling vilka du kan rösta på.


År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten och sedan dess ansvarar kyrkan själv för val, som sker var fjärde år där medlemmarna är med och bestämmer vem som ska styra de kommande åren.

Svenska Kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!