SD-motionen för kyrkomötet: ”Be det judiska folket om förlåtelse”

publicerad 4 augusti 2023
- av Jan Sundstedt
Kritik mot Israel är en "kränkning mot oss som tror på det Jesus predikade och den stat han kom ifrån", förklarar Birgitta Thörn (SD).

Sverigedemokraterna har lagt in en motion gällande att be det judiska folket om ursäkt inför kommande kyrkomöte. Detta menar man att man för fram för att man förra året valde att utreda möjligheten att klassificera Israel som apartheidstat.

Birgitta Thörn (SD) säger i en kommentar till NyD att Svenska kyrkan burit sig ”väldigt illa åt” mot Israel genom uttalanden om att bojkotta landet och israeliska produkter.

Det blir i förlängningen en kränkning av Guds egendomsfolk, det judiska folket”, menar Thörn.

Årets kyrkomöte sker den 3-6 oktober och 20-22 november. Vid det första mötet kommer ledamöter och biskopar att mötas för utskottsarbete i universitetshuset i Uppsala. Vid det andra mötet, som är vid Uppsala Konsert & Kongress, kommer det att bli debatter och beslut.

I år har man 103 motioner inför kyrkomötet, skriver Svenska Kyrkan i ett pressmeddelande.

Motionen ”Be de judiska församlingarna om förlåtelse” har lagts fram av Sverigedemokraterna och man åsyftar där att det under förra årets kyrkomöte förordades att utreda möjligheten att klassificera Israel som en apartheidstat. Motionärerna Anna Sundberg (SD), Anders Skogberg (SD) och Birgitta Thörn (SD) menar att ”beslutet var en kränkning av det judiska folket och hela kristenheten”, vilket man menar i sin tur ”underbygger antisemitiska strömningar i Sverige”.

”En kränkning av Guds egendomsfolk”

Det blir i förlängningen en kränkning av Guds egendomsfolk, det judiska folket. Reaktionerna från judiska företrädarna efter beslutet lät inte vänta på sig och det bör inte förvåna någon”, skriver man bland annat i motionen.

Svenska kyrkan har officiellt givit en ursäkt till samerna i Uppsala 2021 och därefter i Sápmi 2022, för att man ska ha behandlat dem illa, vilket man nu använder som skäl till att även be judiska församlingar om förlåtelse.

Vi yrkar att Svenska kyrkan officiellt ber det judiska folket och de judiska församlingarna i vårt land om förlåtelse på samma sätt som man bad samerna om ursäkt”.

”Har burit sig väldigt illa åt mot det judiska folket”

Till Nya Dagbladet säger Birgitta Thörn att Svenska Kyrkan burit sig ”väldigt illa” åt och att det därför är viktigt att be om ursäkt.

Svenska Kyrkan har burit sig väldigt illa åt mot det judiska folket, måste jag säga. Genom sina uttalanden om att man inte skulle köpa israeliska produkter och bojkotta Israel, så borde man be dem om ursäkt, säger Thörn som menar att kritiken mot Israel även ska kopplas till den stat Jesus kom ifrån, alltså Romarrikets provins Judaea – och att det därför också är en kränkning mot ”oss troende”.

– Det är en kränkning mot oss som är troende och står på Bibelns grund och tror på Jesus och den stat han kom ifrån, förklarar Thörn.

Vidare menar Thörn att antisemitismen i Svenska Kyrkan har ”lugnat ner sig”, men problematiserar att det finns ”kyrkofolk som bara står för Palestina”, vilket hon menar är problematiskt eftersom Palestina inte omfamnat hbtq-rörelsens ideologi.

– Det har lugnat ner sig men vi har vissa framträdande politiker och kyrkofolk som bara står för Palestina, säger Thörn. Men om dessa skulle åka till Palestina skulle de inte kunna bli anpassade där. Till exempel om någon är hbtq. Palestina står ju inte för hbtq, fortsätter Thörn.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!