Inrikes

Sveriges kristna råd vädjar efter coronapengar till illegala invandrare

I en debattartikel skriver Sveriges kristna råd att åtgärdspaket nu måste tas fram för att hjälpa särskilt utsatta grupper, däribland asylsökande och illegala invandrare.

Debattartikeln som bland annat signerats av Svenska kyrkan, och Stockholms katolska stift lyfter fram att 33 000 människor i Sverige är hemlösa och har det extra svårt under coronakrisen. Många av dessa är illegala invandrare som saknar rätt att vara i landet och därför har gömt sig. Av dessa bor flertalet trångbott och är extra utsatta för smittspridning, menar man.
Man pekar också på att många invandrare med uppehållstillstånd för arbete inte längre kan gå till sina jobb som kanske har permitterat anställda och stängt ner, och att asylsökare som väntar på att få eller nekas uppehållstillstånd också har det mycket svårt i dessa tider.

Vilka åtgärdspaket presenteras för att ge särskilt stöd åt hemlösa, asylsökande, tillfälliga arbetsmigranter och de som väntar på verkställighet av utvisning? Även lagstiftningen inom flera områden behöver ses över utifrån rådande omständigheter, exempelvis inom migrationen. Alla människor är skapade och älskade av Gud”, skriver man.

Man menar vidare att det svenska samhället måste tillgodoses allas behov och lika värdighet och rättigheter och hänvisar vidare till sin tolkning av FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.

En av de som undertecknat debattartikeln är ärkebiskopen Natje Jackelén som tidigare gjort sig känd för att vara en stark motståndare till Sverigedemokraterna och öppet tagit ställning mot partiet i sin roll som ärkebiskop.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!