Jesper Bengtsson: S har hjälpt kyrkan bli mindre konservativ

publicerad 30 april 2021
- av Markus Andersson
konservativa

Journalisten och socialdemokraten Jesper Bengtsson berättar i en intervju med Kyrkans tidning om hur socialdemokratin hjälpt kyrkan bli mer progressiv, men att det samtidigt finns en oro för att en konservativ renässans kan vara på frammarsch.

Hade inte Socialdemokraterna varit med och påverkat Svenska kyrkan i en mer progressiv riktning hade kyrkan kunnat vara mycket mer konservativ och även haft ett mycket större inflytande över samhället, säger Bentgsson till Kyrkans Tidning.

Jesper Bengtsson anser också att psalmer, prästers samvetsfrihet och hbtq-frågorna är möjliga områden där ett konservativt tillbakarullande kan starta och tillägger:

–  Sverigedemokraterna motionerar om att de vill ha in ”Fädernas kyrka” i psalmboken igen. Det är möjligt att den högljudda konservativa minoriteten vill gå åt annat håll vad gäller frågorna om samkönade vigslar, om alla ska välkomnas och hur stor prästernas samvetsfrihet ska vara, säger han.

Bengtsson har också skrivit en bok om ämnet som heter ”Reformismens väg – Socialdemokratin och kyrkan” på uppdrag av Socialdemokraternas kyrko­politiska grupp. Den kom ut i slutet av förra året och i en första adventsvideo på S i Svenska kyrkans Facebook-sida berättar han om den.

I boken finns formuleringar som liknar partiets nya kyrkopolitiska program,som antogs i november 2020. Däremot säger Bengtsson att han inte vet om huruvida boken har påverkat programmet, men menar att ”boken är inte skriven för att locka röster, den är en historisk skildring”. Dock har boken kritiserats av borgerliga och kyrkliga opinionsbildare. Bengtsson menar att det är för att de ”inte gillar utvecklingen”.

De uppfattar det som att Socialdemokraterna har fjärrstyrt kyrkan utifrån, men det stämmer inte. Oftast är det kyrkligt aktiva S-medlemmar som har påverkat tillsammans med många andra inom kyrkan. De som är arga uppfattar Socialdemokraterna som en makthegemoni i det svenska samhället som vill bestämma allt, och det stämmer inte heller, säger han.

Många förändringar inom kyrkan ligger socialdemokratiska krafter bakom, även om Bengtsson menar att många förändringar kommit från aktiva progressiva kyrkomedlemmar. Till exempel drev socialdemokraterna igenom om att öppna prästämbetet för kvinnor och samkönade äktenskap. Att även skilja stat från kyrka var en viktig del då partiet menade att en modern stat inte ska styra sina medborgare i livsåskådningsfrågor och att religion är en privatsak.

Bengtsson menar också att det idag handlar mycket om att försvara det man uppnått och därför vill man inte att utvecklingen inom kyrkan ska gå åt andra hållet.

– Det har tagit lång tid för Socialdemokraterna och andra progressiva krafter i kyrkan att förändra kyrkan till en progressiv, demokratisk folkkyrka. Nu finns det risk för en utveckling åt andra hållet, i små steg.

Däremot säger han att ”kyrkan är i huvudsak mer progressiv” idag samt att ”de konservativa kommer nog att få svårt att ta över.

 


Psalmen ”Fädernas kyrka”

Fädernas kyrka är en psalm skriven av Johan Alfred Eklund och Gustaf Aulén men plockades bort 1986 när den nya psalmboken gavs ut. Texten till psalmen lyder enligt följande:

Fädernas kyrka i Sveriges land,
kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
fast är hon grundad av Herrens hand.
Byggd till hans tempel i Norden.

Allt fick sin vigning i kyrkans famn:
brudgummens löfte till bruden,
hemmet, det nyföddas kristna namn,
kämparnas färd till den sista hamn,
fanan och konungaskruden.

Kristet och fritt vill Sverige bo,
råda för landet allena.
Därom i manlig och kristen tro,
därom i strid eller lagfäst ro
konung och folk sig förena.

Fädernas Sverige sig kämpat fram.
Kristus var med det på banan,
visade vägen för trofast stam:
Kristus är trofast och svek är skam;
korset stod tecknat på fanan.

Kristus har vunnit vår bästa gärd
både i äran och nöden.
Vida gick striden kring Sveriges härd,
frid åt Guds kyrka var kampen värd,
konungens kamp intill döden.

Minnen från templet och klockors malm
fäderna följde, och sången.
Ännu ur fängelsets natt och kvalm
ljöd genom gallret en kämpes psalm;
det var en svensk som satt fången.

Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.

Komme nu åter till strid för Gud
skaran sin Konung till möte,
väpnad och villig, i helig skrud,
samlad, som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.

Kristnade ungdom, dig gånge väl.
Strid för Guds ära i Norden.
Kämpa för frihet åt bunden träl.
Gud bringe friden till Sveriges själ,
Gud bjude frid över jorden.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!