“Normkritisk analys” i fokus för Svenska kyrkans nya psalmbok

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 12 december 2022
- av Isac Boman
Det teologiska innehållet ska "ses över" i den nya psalmboken, låter Svenska kyrkan meddela.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska kyrkan har i sin digitala brevlåda fått in över 4000 förslag på nya psalmer till kyrkans psalmbok.

Kyrkan låter meddela att några av de mål man föresatt sig i det förestående urvalet är att göra psalmboken mer “hbtq-vänlig”, “könsneutral” och att teologiskt innehåll ska ses över med så kallad “normkritisk analys”.

Fram till den 31 december kan alla skicka in förslag på nya psalmer till Svenska kyrkans kommande reviderade psalmbok, som förväntas komma ut omkring 2030, hittills har 4247 förslag kommit in.

– Vi har strävat efter en stor bredd vad gäller kompetens, kön, ålder och geografisk spridning, säger projektledaren Ann-Katrin Bosbach.

Under 2023 kommer fyra grupper om fem personer, där en präst och kyrkomusiker ingår, att bedöma de inkomna förslagen. Dessutom ska en särskild expertgrupp arbeta med projektet nästa år, arbetet förväntas påbörjas någon gång under april. Tanken är att cirka 300 psalmer ska väljas ut – och dessa ska sedan ”provas” av församlingar runt om i landet under 2025.

– Vi hoppas att det ska finnas många guldkorn i det material som nu samlats in. Men utifrån de önskemål som finns i uppdraget om specifika kategorier av psalmer utgår vi från att vi också kommer att göra riktade beställningar, förklarar Bosbach.

Kyrkan låter meddela att så kallad normkritisk analys ska ske under hela arbetet med målsättning att psalmboken bland annat ska bli “mer hbtq-vänlig” och “mer könsneutral”. Det är dock inte bara psalmböckernas språk och stil som ska ”ses över” – utan också deras ”teologiska innehåll”.

I slutändan är planen att cirka 100 nya psalmer ska införas i den nya psalmboken – vilket också innebär att lika många kommer att tas bort.

Närmast planeras en undersökning under 2023-2025 bland landets församlingar om vilka psalmer som är ofta återkommande och vilka som sällan eller aldrig sjungs i gudstjänsterna”, skriver Svenska kyrkan på sin hemsida.

 

 

Fakta: "Normkritik"

Så kallad normkritik är en förgrening av så kallad "kritisk teori", en intellektuell skola som grundades av ett flertal profilerade judiska marxister genom den så kallade Frankfurtskolan. Den ideologiska föreställningsvärld man gav upphov till har i hög grad format det som i folkmun blivit känt som "politisk korrekhet", "kulturmarxism", "cancel-kultur" och generellt även som "vänsterextremism".

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!