Inrikes

Svenska kyrkan har mörkat ett miljonavtal med petad domprost

P4 Gotland har granskat innehållet i en överenskommelse mellan domkyrkoförsamlingen och den petade domprosten Mats Hermansson. Ett enigt kyrkoråd har ansett att överenskommelsen skulle vara hemlig.

P4 Gotland har därför länge nekats att ta del av detaljerna i överenskommelsen mellan kyrkan och domprosten. Men efter en ”fördjupad juridisk bedömning” har kyrkorådet fått ändra sig och häva sekretessen.
Enligt överenskommelsen med Visby domkyrkoförsamling får han behålla sin lön och tjänstebostad fram till den 1 augusti 2020. Därefter får han ytterligare 15 månadslöner som börjar utbetalas som ett avgångsvederlag i september 2020.

Mats Hermansson ”arbetsbefriades” av Visby domkyrkoförsamling sommaren 2019 eftersom man ansåg att förtroendet för honom var förbrukat.

Månadslönen på närmare 74 000 kronor ger Mats Hermansson ett totalt avgångsvederlag på drygt 1,1 miljoner, och totalt rör det sig om 25 månader med ersättning från kyrkan, efter att han ”befriats från arbetet”. Den totala kostnaden uppgår till närnmare två miljoner kronor då utbetalningar kommer ske ända till hösten 2021.

 

Andreas Swedberg/NB Nyhetsbyrån 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!