religion
Är slutet nära?

KrönikorAnne Glyn-Jones indelning av civilisationens cykliska förlopp sätter samtiden i ett tydligt sammanhang, skriver Karl-Olov Arnstberg.
Veckans teckning
Humanismen är död. Länge leve humanismen!

Krönikor Med sina alltmer urartade uttrycksformer är det sannolikt en tidsfråga förrän den politiskt korrekta varianten av humanism kommer att ersättas av en reformerad humanism värdig sitt namn.Elever nekas skolavslutning i domkyrka

InrikesRektorn ville ha en skolavslutning fristående från kyrkan. Elever vid Härnösands gymnasium kommer inte att få hålla skolavslutningen i Härnösands domkyrka som tidigare år.ANALYS: Vetenskap - den nya religionen

AnalysAtt man förr trodde att jorden var platt skrattar många åt idag. Men är vi beredda att revidera vår uppfattning igen när nya verklighetsfakta gör sig gällande? Läs NyD:s kritiska analys av vårt förhållningssätt till vetenskapen.