DO: Diskriminerande att förbjuda religiösa friskolor

publicerad 18 maj 2022
- av Sofie Persson

Regeringen lämnade under mars in ett förslag om etableringsförbud för religiösa friskolor i Sverige. Nu fastslår Diskrimineringsombudsmannen att detta står i strid mot Europakonventionens diskrimineringsförbud och avråder från att gå vidare med förslaget.

Socialdemokraterna har sedan länge varit tydliga med att man vill förbjuda religiösa friskolor i Sverige eftersom ”syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan”. Samtidigt har man även påpekat att man vill göra ett undantag för judiska skolor med motiveringen att det finns ”särskilda regler för de minoriteter vi har i Sverige”, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

I mars i år lämnade regeringen in en proposition med förslag till ändringar i skollagen i avsikt att öka kontrollen av religiösa inslag i skolan. I den fanns också ett förslag angående etableringsstopp för fristående skolor med religiös inriktning.

Nu har Diskrimineringsombudsmannen (DO) slagit fast att förslaget står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och avråder därför från att det tas vidare. Ett syfte med förslaget ska ha varit att ”minska risken för våldsbejakande extremism, säkerställa jämställdhet och likvärdighet samt främja integration och motverka skolsegregation”.

Det här är givetvis beaktansvärda skäl men det finns inte i underlaget ett tillräckligt stöd för att ett etableringsförbud skulle uppnå förslagets syften, säger Adrian Engman, chef för DO:s rättsenhet.

Vidare har man pekat på att vissa religiösa friskolor kunnat konstateras ha brister som gjort att man stängt sju skolor under 2021. Däremot menar DO att detta inte räcker för att förbjuda och stoppa etableringen av de religiösa skolorna, utan att man istället bör beakta ”mindre ingripande åtgärder” för att lösa dessa problem.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!