Utrikes

Steget efter


Foto: Wikimedia/ABr/CC-BY-3.0-br

Påven anser att aborter är förfärliga

Utrikes ”Är en del av en "bortkastningskultur” I sitt tal på måndagen tog påve Franciskus avstånd från aborter och fördömde faktumet att det finns barn som aldrig får se dagens djus.